jadalny

Boletinus cavipes f. aureus

borowiec dęty forma żółta
na stronie — owocnik