grzyby.pl

Suillus cavipes (Opat.) Kalchbr. var. aureus (Rolland) Bellù

maślak dęty odmiana żółta, borowiec dęty forma żółta
Boletinus cavipes (Opat.) A.H. Sm. et Thiers f. aureus (Rolland) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus cavipes var. aureus (maślak dęty odmiana żółta)
15.08.2001, Trutnov, Czechy; copyright © by Milan Novotný
Kapelusz żółty: złotożółty, cytrynowożółty. Poza tym wszystkie cechy jak u typowych form maślaka dętego (Suillus cavipes).Kapelusz żółty: złotożółty, cytrynowożółty. Poza tym wszystkie cechy jak u typowych form maślaka dętego (Suillus cavipes).
Pileus yellow: golden-yellow, citrone-yellow. Other characters as type specimens of maślak dęty (Suillus cavipes) (photo).
Pileus yellow: golden-yellow, citrone-yellow. Other characters as type specimens of maślak dęty (Suillus cavipes) (photo).

występowanie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.