grzyby.pl

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.

uszak skórnikowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty)
pokrój; 30.11.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty)
owocniki na leżącej kłodzie, las łęgowy, widok z góry

owocnik

Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty)
Owocniki bocznie przyrośnięte, rozpostarte, okrągławe, w miarę rozwoju zrastające się w większe okazy lecz generalnie są ułożone luźno, dachówkowato. Górna powierzchnia wyraźnie strefowana i owłosiona, włoski pozrastane w pęczki [fotografia obok], barwa jasnoszara do żółtobrązowej lub brązowej, brzeg tępawy, zwykle jaśniejszy, czasem białawy. Grubość owocnika 1.5-4 mm, szerokość 30-150 mm, czasem egzemplarze pozrastane w grupy pokrywają kłody drewna na dużej powierzchni. Spód owocnika z warstwą zarodnikonośną, pofałdowaną i pokrytą rozgałęziającymi się żyłkami, szarawy lub niebieskawy z wiekiem brązowopurpurowy. Uwodnione owocniki są w konsystencji elastyczne, galaretowate, suche - rogowate, twarde.Owocniki bocznie przyrośnięte, rozpostarte, okrągławe, w miarę rozwoju zrastające się w większe okazy lecz generalnie są ułożone luźno, dachówkowato. Górna powierzchnia wyraźnie strefowana i owłosiona, włoski pozrastane w pęczki [fotografia obok], barwa jasnoszara do żółtobrązowej lub brązowej, brzeg tępawy, zwykle jaśniejszy, czasem białawy. Grubość owocnika 1.5-4 mm, szerokość 30-150 mm, czasem egzemplarze pozrastane w grupy pokrywają kłody drewna na dużej powierzchni. Spód owocnika z warstwą zarodnikonośną, pofałdowaną i pokrytą rozgałęziającymi się żyłkami, szarawy lub niebieskawy z wiekiem brązowopurpurowy. Uwodnione owocniki są w konsystencji elastyczne, galaretowate, suche - rogowate, twarde.
Sporocarps sessile, expanding, roundish, as they grow get fused into bigger specimens, but on the whole loosely arranged, with overlapping shelves. Upper surface distinctly zoned and pubescent, hairs growing in tufts (photo), light-grey to yellow-brown or brown, margin obtuse, usually lighter, sometimes whitish. Sporocarp 1.5-4 mm thick, 30-150 mm broad, sometimes specimens in group sets cover vast area of wood. Underneath sporocarp a sporangium layer, undulating and covered with ramifying veins, greyish or bluish with age brown-purple. Hydrated sporocarps are elastic, gelatinous in consistency, dry- corneous, hard.
Sporocarps sessile, expanding, roundish, as they grow get fused into bigger specimens, but on the whole loosely arranged, with overlapping shelves. Upper surface distinctly zoned and pubescent, hairs growing in tufts (photo), light-grey to yellow-brown or brown, margin obtuse, usually lighter, sometimes whitish. Sporocarp 1.5-4 mm thick, 30-150 mm broad, sometimes specimens in group sets cover vast area of wood. Underneath sporocarp a sporangium layer, undulating and covered with ramifying veins, greyish or bluish with age brown-purple. Hydrated sporocarps are elastic, gelatinous in consistency, dry- corneous, hard.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, trochę wygięte, gładkie, bezbarwne, 13-14 x 5-6 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, trochę wygięte, gładkie, bezbarwne, 13-14 x 5-6 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, slightly bent, smooth, hyaline, 13-14 x 5-6 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, slightly bent, smooth, hyaline, 13-14 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty)
Gatunek niezbyt częsty. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle w dużej liczbie, na dużej powierzchni, na wielu gatunkach drzew liściastych, zarówno na pniach i gałęziach żywych drzew, jak i na martwych kłodach; czasem w szklarniach i na skrzynkach na kwiaty; saprotrof i pasożyt.Gatunek niezbyt częsty. Owocniki wyrastają przez cały rok, zwykle w dużej liczbie, na dużej powierzchni, na wielu gatunkach drzew liściastych, zarówno na pniach i gałęziach żywych drzew, jak i na martwych kłodach; czasem w szklarniach i na skrzynkach na kwiaty; saprotrof i pasożyt.
Not common. Whole year, in large patches on lying deciduous logs and branches as well as on living trees.
Not common. Whole year, in large patches on lying deciduous logs and branches as well as on living trees.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]Niejadalny.[134]
Do rodzaju uszak (Auricularia) zalicza się kilka gatunków, z których tylko ten jeden występuje w Europie. Czasami do tego rodzaju zaliczane są też gatunki uwzględnione tu w rodzaju ucho (Hirneola), którego przedstawicielem w Europie jest także tylko jeden gatunek - uszak bzowy (Auricularia auricula-judae).Do rodzaju uszak (Auricularia) zalicza się kilka gatunków, z których tylko ten jeden występuje w Europie. Czasami do tego rodzaju zaliczane są też gatunki uwzględnione tu w rodzaju ucho (Hirneola), którego przedstawicielem w Europie jest także tylko jeden gatunek - uszak bzowy (Auricularia auricula-judae).

The genus Auricularia comprises a few species of which only this one is found in Europe. Sometimes numbered among this genus are also species classified here as Hirneola represented in Europe also by only one species uszak bzowy (Auricularia auricula-judae).

space

Z wierzchu podobnie strefowane i owłosione są gatunki z rodzaju skórnik (Stereum) np. pospolity skórnik szorstki (Stereum hirsutum), te jednak mają cienkie owocniki o skórzastej a nie galaretowatej konsystencji.Z wierzchu podobnie strefowane i owłosione są gatunki z rodzaju skórnik (Stereum) np. pospolity skórnik szorstki (Stereum hirsutum), te jednak mają cienkie owocniki o skórzastej a nie galaretowatej konsystencji.

The surface similarly zoned and hairy have species of the genius skórnik (Stereum) e.g. common skórnik szorstki (Stereum hirsutum), however, they are thin, their consistency is leathery not gelatinous.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021130.5.02 - Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
021130-5
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #8
znalezisko 19980531.5.98 - Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty); Dolny Śląsk, dolina Odry
980531-5
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #1
znalezisko 19980606.3b.98 - Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty); Dolny Śląsk, dolina Odry
980606-3b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #1
znalezisko 19981031.2.98 - Auricularia mesenterica (uszak skórnikowaty); Dolny Śląsk, dolina Odry
981031-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #7
znalezisko 20021020.12.02 - unidentified (niezidentyfikowane); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
021020-12
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #2