uwagi

Rodzaj skórnik (Stereum) liczy w Polsce kilkanaście gatunków. Hymenofor jest gładki ewentualnie spękany w szczeliny. Owocniki rozpostarte, częściowo odgięte lub półeczkowate, saprobionty lub pasożyty na drewnie. Konsystencja twarda skórzasto-korkowata. Niektóre gatunki po skaleczeniu wydzielają żółty lub czerwonawy sok. Oprócz skórnik szorstki (Stereum hirsutum) i skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) szczególnie częste są:

space

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - rozpostary, rozpostaro-odgięty, 20-30 mm szerokości; korkowatej konsystencji lub skórzaste. Górna powierzchnia od żółtawej do czarnobrązowej, strefowana, krótko owłosiona. Hymenofor szarobrązowy, ochrowobrązowy. Miąższ skaleczony wyraźnie wydziela czerwony sok. Na drewnie drzew iglastych.

Genus skórnik (Stereum) has in Poland a dozen or so species. Hymenophore is smooth, sporadically cracked, creviced. Sporocarps resupinate, partialy uplifted or shelves like, saprobionts or parasites on the wood. Consistency firm leathery-corky. Some species when injured exudes yellow or reddish fluid. Apart from skórnik szorstki (Stereum hirsutum) and skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) especially common are:

space

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - resupinate, resupinate-uplifting, 20-30 mm across; corky consistency or leathery. Upper surface yellowish to black-brown, zoned, with short hairs. Hymenophore grey-brown, ochre-brown. Flesh when injured exudes strongly red fluid. On the wood of the conifers.

hirsutum

rugosum

sanguinolentum

subtomentosum

Stereum subtomentosum (skórnik aksamitny)

ochraceoflavum

gausapatum

Aleurodiscus amorphus · tarczówka bezkształtna

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.03.2017 · powstała/was created 13.04.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Stereum.htm"> Stereum (skórnik) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>