grzyby.pl

Stereum

skórnik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaetarczówka szaroniebieska (Acanthophysellum lividocoeruleum)

uwagi

Rodzaj skórnik (Stereum) liczy w Polsce kilkanaście gatunków. Hymenofor jest gładki ewentualnie spękany w szczeliny. Owocniki rozpostarte, częściowo odgięte lub półeczkowate, saprobionty lub pasożyty na drewnie. Konsystencja twarda skórzasto-korkowata. Niektóre gatunki po skaleczeniu wydzielają żółty lub czerwonawy sok. Oprócz skórnika szorstkiego (Stereum hirsutum) i skórnika aksamitnego (Stereum subtomentosum) szczególnie częste są:

skórnik pomarszczony (Stereum rugosum) - rozpostarty lub na brzegach odgięty, bardzo twarde, niemal zdrewniałe. Górna powierzchnia ciemno-brązowo-popielata, strefowana. Hymenofor jasny, żółtawoochrowy, gładki lub spękany. Miąższ świeżych owocników skaleczony słabo wydziela czerwony sok. Na drewnie drzew liściastych.

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - rozpostarty, rozpostarto-odgięty, 20-30 mm szerokości; korkowatej konsystencji lub skórzaste. Górna powierzchnia od żółtawej do czarnobrązowej, strefowana, krótko owłosiona. Hymenofor szarobrązowy, ochrowobrązowy. Miąższ skaleczony wyraźnie wydziela czerwony sok. Na drewnie drzew iglastych.Rodzaj skórnik (Stereum) liczy w Polsce kilkanaście gatunków. Hymenofor jest gładki ewentualnie spękany w szczeliny. Owocniki rozpostarte, częściowo odgięte lub półeczkowate, saprobionty lub pasożyty na drewnie. Konsystencja twarda skórzasto-korkowata. Niektóre gatunki po skaleczeniu wydzielają żółty lub czerwonawy sok. Oprócz skórnika szorstkiego (Stereum hirsutum) i skórnika aksamitnego (Stereum subtomentosum) szczególnie częste są:

space

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - rozpostarty, rozpostarto-odgięty, 20-30 mm szerokości; korkowatej konsystencji lub skórzaste. Górna powierzchnia od żółtawej do czarnobrązowej, strefowana, krótko owłosiona. Hymenofor szarobrązowy, ochrowobrązowy. Miąższ skaleczony wyraźnie wydziela czerwony sok. Na drewnie drzew iglastych.

Genus skórnik (Stereum) has in Poland a dozen or so species. Hymenophore is smooth, sporadically cracked, creviced. Sporocarps resupinate, partialy uplifted or shelves like, saprobionts or parasites on the wood. Consistency firm leathery-corky. Some species when injured exudes yellow or reddish fluid. Apart from skórnik szorstki (Stereum hirsutum) and skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) especially common are:

skórnik pomarszczony (Stereum rugosum) - resupinate or uplifting at the margins, very tough, almost lignified. Upper surface dark brown-ashy, zoned. Hymenophore light, yellowish-ochre, smooth or cracked. Flesh of fresh sporocarps when injured weakly exudes red fluid. On the wood of deciduous trees.

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - resupinate, resupinate-uplifting, 20-30 mm across; corky consistency or leathery. Upper surface yellowish to black-brown, zoned, with short hairs. Hymenophore grey-brown, ochre-brown. Flesh when injured exudes strongly red fluid. On the wood of the conifers.

Genus skórnik (Stereum) has in Poland a dozen or so species. Hymenophore is smooth, sporadically cracked, creviced. Sporocarps resupinate, partialy uplifted or shelves like, saprobionts or parasites on the wood. Consistency firm leathery-corky. Some species when injured exudes yellow or reddish fluid. Apart from skórnik szorstki (Stereum hirsutum) and skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) especially common are:

space

skórnik krwawiący (Stereum sanguinolentum) - resupinate, resupinate-uplifting, 20-30 mm across; corky consistency or leathery. Upper surface yellowish to black-brown, zoned, with short hairs. Hymenophore grey-brown, ochre-brown. Flesh when injured exudes strongly red fluid. On the wood of the conifers.