Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)

owocnik

Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
hymenofor
Owocniki rozpostarto-odgięte, rozpostarte, całkiem odgięte, półeczkowate, dachówkowate; 1-2 mm grubości. Górna powierzchnia żółtoochrowa, szarobrązowa, rdzawobrązowa, szorstko białawo owłosiona, strefowana. Hymenofor gładki; świeży jaskrawo pomarańczowo-żółty lub ochrowy, u starych okazów ochrowy lub jasnobrązowy, brązowopomarańczowy. Skaleczony nie zmienia barwy. Miąższ twardy skórzasty, korkowy, białawy.
Sporocarps resupinate, resupinate-uplifted, fully uplifted, shelves like, with overlapping shelves; 1-2 mm thick. Upper surface yellow-ochre, grey-brown, rusty-brown, whitish rough hairs, zoned. Hymenophore smooth; fresh vivid orange-yellow or ochre, in old specimens ochre or light brown, brown-orange. Injured does not change colour. Flesh firm leathery, corky, whitish.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5-8 x 2-3.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 5-8 x 2-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo pospolity. Pasożyt i saprotrof. Owocniki w sprzyjających warunkach wyrastają przez cały rok, na żywych i martwych gałęziach, gałązkach, pniach, pniakach wielu gatunków drzew liściastych; bardzo rzadko na drewnie drzew iglastych.
Very common. Sporocarps grow throughout the year in favourable conditions. On dead branches, twigs, trunks, stumps of deciduous trees. Sporadically on the conifers.

znaczenie gospodarcze

Uszkadza zasiedlone drewno.
Inedible. Destructive to wood.
Podobny skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) ma owocniki bocznie przyrośnięte krótkim, niewyraźnym trzonem. Górna powierzchnia krótko owłosiona, szarobrązowa. Hymenofor w barwach zgaszonych, ochrowy, kawa z mlekiem (nie żółty, czy pomarańczowy). Świeży po skaleczeniu wyraźnie żółknie.

space

Kapeluszowe skórniki, oglądane z wierzchu mogą przypominać owocniki pospolitego wrośniaka różnobarwnego (Trametes versicolor), ten ma jednak porowaty hymenofor.

Similar skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) has sporocarp sessile with a short, hardly perceptible stem. Upper surface with short hairs, grey-brown. Hymenophore in faded colours of ochre, coffee and milk (neither yellow nor orange). Fresh when injured turns distictly yellow.

space

Looked from above cap-forming Stereum species looks like wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - however this species got poroid hymenophore.

uwagi

Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty) · na pniu młodego martwego dębu lub klonu, na wysokości kilkadziesiąt cm
Na grzybni skórnika szorstkiego (Stereum hirsutum) pasożytuje inny grzyb tworzący duże, galaretowate owocniki - trzęsak listkowaty (Phaeotremella foliacea).

wybrane okazy · selected collections

#5
02 04 20 - 2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji