Tx: 823
grzyby.pl

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink

opieńka ciemna, opieńka pospolita, Honey Mushroom /en/
Armillaria obscura sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pokrój
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
powierzchnia kapeluszy, łuseczki
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
powierzchnia kapeluszy, łuseczki
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pierścień, brzeg kapelusza
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
wiązka owocników obok pnia, las mieszany z przewagą liściastych
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pokrój
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
bardzo młode owocniki
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pokrój

cechy makroskopowe

Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pierścień, powierzchnia trzonu, blaszki
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemny, czerwonobrązowy bez żółych odcieni, ochrowy, brązowy, wysychając staje się jaśniejszy; powierzchnia z wyraźnymi, ciemniejszymi od kapelusza, ±odstającymi, łuseczkami barwy ciemnobrązowej, czarniawej, czerwonobrązowej, łuseczki mniej lub bardziej gęsto pokrywają kapelusz do jego brzegu; 35-75(100) mm średnicy, wypukły, z wiekiem płaski; brzeg początkowo podwinięty, wilgotny prześwitująco prążkowany.

space

Trzon w górze białawy, ku podstawie ciemniejszy, czerwonobrązowy do czarnobrązowego, podstawa żółtozielona; 60-150 × 5-25 mm, równogruby, podstawa ±rozszerzona; powierzchnia poniżej pierścienia z licznymi białawymi kłaczkami zakończonymi ciemnobrązowymi łuseczkami, większa ich liczba w górnej części trzonu, są raczej trwałe; powierzchnia powyżej pierścienia bruzdowana; z wiekiem trzon pusty.

space

Miąższ biały, z wiekiem z mięsnoróżowym odcieniem; zapach przyjemny, grzybowy, owocowy; smak początkowo łagodny, po dłuższej chwili nieprzyjemnie drażniący.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe z kroplami, 7.5-10 × 5-7 µm, Qav= 1.4-1.7. Podstawki ze sprzążkami.

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Jadalna podobnie jak i pozostałe opieńki. Zobacz uwagi na stronie rodzaju opieńka (Armillaria).

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Armillaria ostoyae (opieńka ciemna)
pokrój
Najczęstsza z naszych opieniek; pasożyt licznych gatunków drzew. Owocniki wyrastają od lata do późnej jesieni, zwykle w wiązkach, ale dość często też pojedynczo, na martwym i żywym drewnie drzew liściastych (brzoza brodawkowata, grab, buk, czereśnia ptasia, grusza, dęby) i iglastych (świerk, modrzew, sosna), zwłaszcza na świerkowym, rzadziej na innych iglastych, rzadko na liściastych. Zdecydowanie preferuje kwaśne gleby.
Podobna opieńka żółtawa (Armillaria lutea) ma słabiej rozwinięty pierścień i żółte barwy na trzonie, także poza jego podstawą.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (1996)[2591]Adamczyk (1996) Les champignons supérieurs des hêtraies du nord du Plateau de Częstochowa (Pologne méridionale).[2591], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bartnik (2013)[1298]Bartnik (2013) Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum.[1298], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kowalski & Spendel (1994)[2918]Kowalski & Spendel (1994) Występowanie opieńki i przebieg choroby w świerkowym drzewostanie w Leśnictwie Kopciowa w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy.[2918], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwaśna (1997)[3455]Kwaśna (1997) Antagonistic effect of fungi from Scots pine stump roots against Heterobasidion annosum and Armillaria ostoyae.[3455], Kwaśna et al. (2004)[1818]Kwaśna et al. (2004) Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi.[1818], Kwaśna et al. (2016)[1819]Kwaśna et al. (2016) Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny.[1819], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lech & Żółciak (2006)[1823]Lech & Żółciak (2006) Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego.[1823], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Łakomy (2006)[1852]Łakomy (2006) Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis.[1852], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: Armillaria obscura), Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885] (as: A. obscura), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mańka & Łakomy (1995)[3447]Mańka & Łakomy (1995) Intensywność czyszczeń w drzewostanach sosnowych a odporność gleby wobec sprawców huby korzeni i opieńkowej zgnilizny drzew.[3447], Marciszewska et al. (2020)[1937]Marciszewska et al. (2020) Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park.[1937], Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Armillaria solidipes), Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: A. solidipes), Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szewczyk & Łakomy (2011)[2370]Szewczyk & Łakomy (2011) Occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District.[2370], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żółciak (1991)[3445]Żółciak (1991) Zmienność wewnątrzgatunkowa grzybów z rodzaju Armillaria - identyfikacja polskich izolatów z rodzaju Armillaria.[3445], Żółciak (2000)[2573]Żółciak (2000) Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland.[2573], Żółciak (2003)[2574]Żółciak (2003) Rozmieszczenie grzybow z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rosliny zywicielskie.[2574], Żółciak (2007)[2575]Żółciak (2007) Armillaria species in coniferous stands.[2575]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Armillaria ostoyae (opieńka ciemna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB54 352973 AB83 310374 AB93 308338 AB94 276243 319196 319579 374606 AC23 351449 AC37 363275 CB16 192724 CB48 196485 DA70 194469 DA80 364277 DA81 207110 DD95 305653 DE45 184094 DE47 194471 227362 DE54 211494 DE55 119715 181963 DE57 119714 DE64 350582 EC36 293812 307233

ID 119 714 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1,5 km SE,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielke, DE57; data zbioru: 19 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pozornie na ziemi, kilkadziesiąt owocników-gł.w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/13.12.08; uwagi: 51 2'17,15"N 19 40'2,12"E; fot.213436 fot.213437; więcej zdjęć w tym wątku [bf:211349] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 211349 ;

ID 119 715 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1,2 SE,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa w lesie sosnowym, , pojedynczo i wiązkami-kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/13.12.08; uwagi: fot.213441 fot.213442; więcej zdjęć tutaj [bf:211379] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 211379 ;

ID 181 963 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1,3 km SW,Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia nad strumieniem -brzozy,wierzby,olchy,czeremchy i inne, na żywej brzozie, w wiązkach, ok. 80 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/10.02.11; uwagi: Zdjęcia w tym wątku [bf:392594] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 392594 ;

ID 184 094 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1 km S, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dąb,wiąz,brzoza,sosna;podrost-dąb,świerk,leszczyna i in, pozornie na ziemi, pojedynczo i wiązkach -ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/26.05.11; uwagi: 51 10 52,5 N ; 19 22 57,9 E; fot.402468 fot.402469 fot.402470 fot.402471 fot.402472 fot.402473 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

402468
402469
402470
402471
402472
402473

ID 192 724 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB16; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką świerka (większość świerka wycięta), na pniach buka i świerka, kilkanaście pni po kilkadziesiąt owocników,także pojedyńcze na drewnie zagrzebanym w ziemi; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/24.11.11; uwagi: fot.450865 [notatka: [bf:450762]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 450762 ;

ID 194 469 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Zajęcze Wzgórze Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 30 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,dąb,sosna, na drewnie, kilkaset owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/21.03.12; uwagi: fot.459733 fot.459734; Forma ochrony -Rezerwat Przyrody [notatka: nie] [fotografie: tak];

459733
459734

ID 194 471 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 21 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew liściastych (gł. dęby i graby) z gęstym podszytem i podrostem mieszanym (gł.jodły i graby), pozornie na ziemi pomiędzy drzewami i u ich podstaw, w wiązkach, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/20.12.11; uwagi: 51st 9' 25,92" N ; 19st 35' 34,18" E; fot.459747 fot.459748 fot.459749 fot.459750 fot.459751 fot.459752 fot.459753 fot.459754 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

459747
459748
459749
459750
459751
459752
459753
459754

ID 196 485 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 23 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany wokół jeziora Ocypel Mały olsza,brzoza, drzewo liściaste, kilkadziesiąt owocników w kępkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.469936; forma ochrony-Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie [notatka: nie] [fotografie: tak];

469936

ID 207 110 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Gdańsk Górki Zachodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 23 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy, korzenie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/6.12.12; uwagi: fot.526330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526330

ID 211 494 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1 km W od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewaga dębów, na pniakach, prawdopodobnie dębowych, kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 16/JN/26.12.13; uwagi: 51st 6' 3" N i 19st 16' 33"; fot.548896 fot.548897 fot.548898 fot.548899 fot.548900 fot.548901 [notatka: nie] [fotografie: tak];

548896
548897
548898
548899
548900
548901

ID 227 362 oznaczenie: Armillaria ostoyae; • potwierdzenie ID194 471; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 11 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew liściastych (gł. dęby i graby) z gęstym podszytem i podrostem mieszanym (gł.jodły i graby), pozornie na ziemi pomiędzy drzewami i u ich podstaw, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.618389 fot.618390 fot.618391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

618389
618390
618391

ID 276 243 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na odziomku uschniętego, małego świerczka, w wiązce - 4 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Omówiona w wątku: [bf:818593]; fot.823309 fot.823310 fot.823311 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818593 ;

ID 293 812 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: ok.1km na E od miejscowości Karwacz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 31 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna,dąb,modrzew,brzoza, na korzeniach pniaka sosnowego,pozornie na ziemi, dwie wiązki trzy i cztery owocniki; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdziły na podstawie zdjęć A.Kujawa iB. Łyszkowska; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:886833] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 886833 ;

ID 305 653 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 23 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., na pniach jodłowych, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: fot.948543 fot.948544; Grzyb bardzo pospolity w tym ATPOL [notatka: nie] [fotografie: tak];

948543
948544

ID 307 233 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przykościelny, Na pniaku prawdopodobnie sosnowym, Wiązkami,kilkadziesiątowocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Łyszkowska,R.Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:955415] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 955415 ;

ID 308 338 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 11 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna (młodnik ze starymi pniakami), na silnie zmurszałym odziomku po starym buku, w wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.959793 fot.959794 fot.959795 fot.959796 fot.959797 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959793
959794
959795
959796
959797

ID 310 374 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,3 km na SE od wiaduktu autostrady A6 nad Drogą Chojnowską, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 13 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna przy łęgu olszowym, na ziemi, łanowo - kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian, det. Beata Łyszkowska; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/GD/05.05.2019; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:968115] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 968115 ;

ID 319 196 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi przy zmurszałym pniaku Bk, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1032331 fot.1032332 fot.1032333 fot.1032334 fot.1032335 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1032331
1032332
1032333
1032334
1032335

ID 319 579 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan świerkowy, na ziemi pod świerkami, w wiązkach i pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1034287 fot.1034288 fot.1034289 fot.1034290 fot.1034291 fot.1034292 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1034287
1034288
1034289
1034290
1034291
1034292

ID 350 582 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: 2 km NW od wsi Kruszyna; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, osika, świerk, na korzeniach martwego świerka, ponad 100 owocników w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 58' 55" N 19st 15' 22,5" E; fot.1271336 fot.1271337 fot.1271338 fot.1271339 fot.1271340 fot.1271341 fot.1271342 fot.1271343 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1271336
1271337
1271338
1271339
1271340
1271341
1271342
1271343

ID 351 449 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1 km na SW od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 19 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Bk, So, Db), na ziemi, w wiązce - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279809 fot.1279810 fot.1279811 fot.1279812 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279809
1279810
1279811
1279812

ID 352 973 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,6 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 14 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na ziemi, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295167 fot.1295168 fot.1295169 fot.1295170 fot.1295171 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295167
1295168
1295169
1295170
1295171

ID 363 275 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,2 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1388444 fot.1388445 fot.1388446 fot.1388447 fot.1388448 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1388444
1388445
1388446
1388447
1388448

ID 364 277 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa, Szpital Dziecięcy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik z grabami, ziemia wśród pawężnicy, w wiązkach i pojedynczo; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1396760 fot.1396761 fot.1396762 fot.1396763 fot.1396764 [fotografie: tak];

1396760
1396761
1396762
1396763
1396764

ID 374 606 oznaczenie: Armillaria ostoyae; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 1,2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na odziomku Faguz sylvatica i wokół niego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1503311 fot.1503312 fot.1503313 fot.1503314 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1503311
1503312
1503313
1503314
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji