grzyby.pl

Armillaria lutea Gillet

opieńka żółtawa, opieńka żółta · opieńka żółtotrzonowa
Armillaria bulbosa (Barla) Kile & Watling · Armillaria gallica Marxm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Armillaria lutea (opieńka żółtawa)
pokrój
Armillaria lutea (opieńka żółtawa)
pokrój
Armillaria lutea (opieńka żółtawa)
trzon, pierścień, blaszki
Armillaria lutea (opieńka żółtawa)
młode owocniki

cechy makroskopowe

Armillaria lutea (opieńka żółtawa)
Kapelusz higrofaniczny, czerwonobrązowy, mięsnobrązowy do różowobrązowego, suchy jaśniejszy, młode ciemniejsze, często z oliwkowym odcieniem; 25-100 mm średnicy, początkowo stożkowaty, z wiekiem wypukły do płaskiego; powierzchnia z brązowymi, żółtobrązowymi, barwą zbliżone do kapelusza, koncentrycznie rozmieszczonymi łuseczkami i kłaczkami, łuseczki dość długie (1-1.5 mm długości), zwykle długo utrzymują się na powierzchni kapelusza; brzeg początkowo podwinięty, prześwitująco prążkowany.

space

Trzon w górze jasnobrązowy, ku podstawie ciemniejszy, brązowy, u samej podstawy żółtozielony; 40-100 × 6-18 mm, równogruby, u podstawy ±bulwkowato rozszerzony; powierzchnia trzonu poniżej pierścienia pokryta zwykle obficie żółtawymi, pomarańczowożółtymi, brązowywi kłaczkowatymi resztkami osłony, gęściej w odcinku bliższym pierścienia. Pierścień wełnisty, nietrwały, niekiedy grubszy i dość trwały, na spodniej strony z żółtawymi, brązowiejącymi kłaczkami. Ryzomorfy z reguły obecne i liczne u podstawy trzonu.

space

Barwa wysypu zarodników biaława.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna podobnie jak i pozostałe opieńki. Zobacz uwagi na stronie rodzaju opieńka (Armillaria).

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w luźnych wiązkach, na korzeniach, pniakach i pniach drzew liściastych, z reguły na martwym drewnie (grab, buk, orzech włoski, dąb, robinia), rzadko na iglastych; często owocniki wyrastają z ziemi, w znacznej odległości od najbliższego drzewa. U podstawy trzonu z reguły występują ryzomorfy. Unika gleb kwaśnych.
W lasach liściastych, rzadko spotyka się podobną opieńką cebulotrzonową (Armillaria cepistipes). Jej owocniki są zwykle drobniejsze, łuski na kapeluszu drobniejsze, ciemniejsze i zgrupowane w centrum; trzon jest niemal nagi, pozbawiony znaczniejszych resztek osłony, pierścień bardzo słaby, często niewidoczny.

wybrane okazy · selected collections

#12
05 10 26 - 1
/dolina Odry-Oławy w okolicach Wrocławia/
#4
01 10 02 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#12
04 10 22 - 5
/Wrocław, dolina Bystrzycy/
#3
05 10 08 - 15
/Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Domanizska Lehota, valley Hodon (DOM1, Q6977c)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Bas C., Kuyper Th. W., Noordeloos M.E., Vellinga E.C., 1995 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 3. Tricholomataceae (2). p.37 [80.3]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.171 [49]
  • Bon, M., 1997 — Flore Mycologique d'Europe 4. Les Clitocybes, Omphales et ressemblants. p.93 [67.4]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1332]
    Armillaria lutea Gillet — wg Index Fungorum: A. gallica Marxm. & Romagn. · synonimy: A. bulbosa (Barla) Kile & Watling, A. gallica Marxm., A. inflata Velen.
    publikacje: Żółciak 2000 (as: Armillaria galica), Nita i Bujakiewicz 2005 (as: Armillaria gallica), Żółciak 2003 (as: A. gallica), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008 (as: A. gallica), Kujawa 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: A. bulbosa), Adamczyk 2003a (as: A. bulbosa), Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łakomy 2006a (as: A. gallica), Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 , Chachuła i in. 2015 , Bartnik i in. 2015 (as: A. gallica), Kwaśna i in. 2016a (as: A. gallica), Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a (as: A. gallica), Behnke-Borowczyk i in. 2018 (as: A. gallica), Szewczyk i Łakomy 2011 (as: A. gallica), Friedrich 2020, Chachuła i in. 2021, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Armillaria lutea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 337036 AB-53 352066 AB-83 327583 AB-93 119782 AB-94 298807 308328 AC-12 351977 DA-95 362278 DE-46 363680 DE-47 194472 211492 DE-55 226913 181964 DE-57 362661

 ID119782  Armillaria lutea; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; krawędź źródliska w buczynie; na korzeniach olszy w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Opieńka żółta
fot. 213663 fot. 213664 fot. 213665 fot. 213666

 ID181964  Armillaria lutea; 1,3 km SW,Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.03; zadrzewienia nad strumieniem -brzozy,wierzby,olchy,czeremchy i inne; na pniu powalonej wierzby pojedynczo i wiązkach, 130-150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/392610.html

 ID194472  Armillaria lutea; 1,4 km N od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.10.21; las brzozowo-sosnowy; na ziemi i u podstaw pni, również na pniakach pojedynczo i w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/20.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 9' 12,93" N ; 19st 34' 18" E

fot. 459764 fot. 459765 fot. 459766 fot. 459767 fot. 459768 fot. 459769 fot. 459770 fot. 459771

 ID211492  Armillaria lutea; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.19; las liściasty -gł. dęby i graby, z gęstym mieszanym podrostem i podszytem; na zmurszałym pniaku i tuż obok niego w wiązkach i pojedynczo -ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 26" N i 19st 35' 39" E

fot. 548883 fot. 548884 fot. 548885 fot. 548886 fot. 548887 fot. 548888

 ID226913  (potwierdzenie 181964) Armillaria lutea; 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.22; zadrzewienia nad rzeczką Widzówką -brzozy, wierzby, olchy, czeremchy i inne; na pniu powalonej wierzby pojedynczo i wiązkach, ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616162fot. 616163fot. 616164fot. 616165

ID298807 Armillaria lutea; Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.10; łęg źródliskowy; na murszejących pniakach Ol i Bk w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915577 fot. 915578 fot. 915579 fot. 915580

 ID308328  Armillaria lutea; Puszcza Bukowa, między Jez. Glinna i Jez. Leniwym, 1,8 km na NW od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.10.01; łęg olszowo-jesionowy; na liściastej kłodzie w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 4/GD/19.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 959722 fot. 959723 fot. 959724 fot. 959725 fot. 959726

ID327583 Armillaria lutea; Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 0,5 km na E od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.10.17; łęg olszowo-topolowy; pniaki liściaste, kłoda liściasta, ziemia w wiązkach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111598 fot. 1111599 fot. 1111600

ID337036 Armillaria lutea; prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1 km na W od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2020.10.08; grąd; na ziemi, pniakach i wywrotach drzew liściastych w wiązkach - łącznie kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1178654 fot. 1178655 fot. 1178656

ID351977 Armillaria lutea; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na konarze Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285983 fot. 1285984 fot. 1285985 fot. 1285986

ID352066 Armillaria lutea; Równina Goleniowska (prop. rez. Krzewina), 0,2 km na N od miejscowości Krzewina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-53; 2021.10.30; las mieszany; na ziemi pod Robinia pseudoacacia w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1286688 fot. 1286689 fot. 1286690

ID362278 Armillaria lutea; Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodna, 1,1 km. NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.10.06; Buczyna; na spróchniałym pniaku buka kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'43.5"N 19°24'47.4"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1379681.html

ID362661 Armillaria lutea; 1,5 km N od wsi Kobiele Wielkie; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2022.10.13; bór sosnowy z domieszką dębów, z liściastym podrostem i II piętrem -brzozy, buki i inne; gł. na ziemi, również na kłodach i pniakach b. licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0480 19,6172

fot. 1384288 fot. 1384289 fot. 1384290 fot. 1384291 fot. 1384292 fot. 1384293 fot. 1384294 fot. 1384295

ID363680 Armillaria lutea; 1,2 km W od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.30; las mieszany -olcha, brzoza, świerk, sosna; na i przy zmurszałym pniaku liściastego drzewa grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1588 19,4740

fot. 1391780 fot. 1391781 fot. 1391782 fot. 1391783 fot. 1391784 fot. 1391785 fot. 1391786 fot. 1391787 fot. 1391788

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji