takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh.