grzyby.pl

Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka błotna
Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *] · Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka popękana (Agrocybe dura)polówka zamszowa (Agrocybe firma)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Na mokrych łąkach, torfowiskach, w zaroślach robinii, wierzb i bzu czarnego, w lasach, na drogach leśnych; na ziemi, wśród traw; maj-wrzesień.Na mokrych łąkach, torfowiskach, w zaroślach robinii, wierzb i bzu czarnego, w lasach, na drogach leśnych; na ziemi, wśród traw; maj-wrzesień.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *], Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange(pl) polówka błotna
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.