grzyby.pl

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini

polownica czekoladowobrązowa, polówka czekoladowobrązowa, polówka ponura
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka pustotrzonowa (Agrocybe vervacti)polownica południowa (Cyclocybe cylindracea)
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
27.08.2018, Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak XL
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza z udziałem grabów i buka, w miastach, na poboczach dróg, w parkach; na ziemi; sierpień-wrzesień.W lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza z udziałem grabów i buka, w miastach, na poboczach dróg, w parkach; na ziemi; sierpień-wrzesień.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]Niejadalna.[134]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090816.1.mirki2 - Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa); Gdańsk Oliwa, Samborowo
090816-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/ #9
znalezisko 20180827.1.rkz - Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa); Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie
180827-1
leg. Robert Kozak
/Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in VizziniAgrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polownica czekoladowobrązowa · polówka czekoladowobrązowa, polówka ponura
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.