jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini

polówka czekoladowobrązowa polówka ponura
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer
na stronie — znaleziska