grzyby.pl

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini

polownica czekoladowobrązowa, polówka czekoladowobrązowa · polówka ponura
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
XL
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polownica czekoladowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza z udziałem grabów i buka, w miastach, na poboczach dróg, w parkach; na ziemi; sierpień-wrzesień.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]

wybrane okazy · selected collections

#9
mirki2.090816-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/
#2
rkz.180827-1
leg. Robert Kozak
/Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in VizziniAgrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polownica czekoladowobrązowa · polówka czekoladowobrązowa · polówka ponura
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Cyclocybe erebia na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

349317 AB-27 349506 AB-55 324764 AB-65 333618 AB-94 326611 288828 CA-57 189994 CA-58 303042 CA-86 361167 CA-89 269989 CB-49 191830 DA-80 196633 DE-35 189079 326827 361708 DE-36 362817 DE-45 255419 FE-25 347714

 ID189079  Agrocybe erebia; 1 km NE, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las liściasty -gł.klony i brzozy, również jesiony, leszczyny, dęby i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 11 47,45 N ; 19 23 25,82 E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/431401.html

 ID189994  Agrocybe erebia; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; w ziemi cztery zrośnięte owocniki i kilka metrów dalej pojedyńcze; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110813/0002, BGF/BF/MWR/110813/0002a, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/436928.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437662 fot. 437663 fot. 437664

 ID191830  Agrocybe erebia; Wda, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-49; 2011.09.24; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,osika; w ziemi kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 446428
forma ochrony-obszar szczególnej ochrony-Bory Tucholskie

 ID196633  Agrocybe erebia; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2009.08.16; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/3.02.12, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/264034.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470603
forma ochrony Trójmiejski PK

ID255419 Agrocybe erebia; 0,4 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.07; zdziczały sad, zarośla klonowo-śliwowe; na ziemi kilkadziesiąt owocników, gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 58,46" N i 19st 29' 23,25" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/703431.html

ID269989 Agrocybe erebia; TPK Gdańsk Oliwa Droga Klesza, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2015.10.17; buk, sosna; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795305 fot. 795306

ID288828 Agrocybe erebia; Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; buczyna przy astatycznym oczku; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Jacek Nowicki (na podstawie zdjęć); eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/866598.html

ID303042 Agrocybe erebia; Puszcza Darżlubska Sławutowo, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-58; 2017.07.16; dab, buk, sosna, inne; ziemia 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza BG, tak, notatka: tak, spis grzybów występujących wzdłuż drogi Wejherowo-Sławutowo
uwagi: fot. 935515

ID324764 Agrocybe erebia; Puszcza Goleniowska (Dolina Gowienicy), 1,8 km na NE od Widzieńska w gminie Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2019.07.23; grąd; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080798 fot. 1080799 fot. 1080800 fot. 1080801

ID326611 Agrocybe erebia; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.09.29; pobocze drogi w żyznej buczynie; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1103886 fot. 1103887 fot. 1103888 fot. 1103889

 ID326827  (potwierdzenie 189079) Agrocybe erebia; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.10.16; las liściasty -klony, jesiony, graby, dęby, osiki, leszczyny i inne; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004860, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47,5" N i 19st 23' 19" E

fot. 1105860 fot. 1105861 fot. 1105862 fot. 1105863 fot. 1105864
siedlisko
fot. 1105865

ID333618 Cylocybe erebia; Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.07.18; polana między drzewami liściastymi; nawadniana ziemi pokryta karmnikiem ościstym i mchami kilkanaście owocnikow poj. grupowo na pow.5m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Polówka czekoladowobrązowa/ponurafot. 1154294fot. 1154295fot. 1154296fot. 1154297

ID347714 Cyclocybe erebia; Łąki k. Nałęczów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-25; 2021.08.15; Zbocze drogi prowadzącej przez zadrzewiony wąwóz lessowy; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1250326.html
uwagi: fot. 1250867fot. 1250868

 ID349317  Agrocybe erebia; 50.071815, 19.989194 Park Lotnikow Polskich, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; 2021.09.14; dąb, klon; trawnik masowo, pojedynczo i w wiazkach; leg. Ryszard Janiczek; det. Miroslaw Gryc; eksykat: BGF0009230, tak
uwagi: fot. 1262438 fot. 1262439 fot. 1262440 fot. 1262441 fot. 1262442 fot. 1262443 fot. 1262444 fot. 1262445 fot. 1262446 fot. 1262447

ID349506 Cyclocybe erebia; Równina Gryficka (prop. rez. Rybokarty), 0,5 km na NW od pałacu w Rybokartach, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-27; 2021.08.24; łęg olszowy; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263392 fot. 1263393 fot. 1263394
zarodniki: (-9,5)10,2-12,6 x 5-6,2 µm (średnio 11,3 x 5,8 µm), Q: 1,8-2,3 (średnio 2,0)
fot. 1263395
cheilocystydy:
fot. 1263396
pleurocystydy:
fot. 1263397

ID361167 Cyclocybe erebia; Leśniczówka Mirachowo, Kaszubski Park Krajobrazowy, camping leśny koło leśniczówki - Miejscówka 190, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2022.09.18; buczyna, trawnik, wiąz, jawor; na trawniku jedno skupisko 6 owocników i jeden pojedynczy; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Otulina rezerwatu "Lubygoszcz". https://www.bio-forum.pl/messages/33/1372244.html
fot. 1372522fot. 1372523fot. 1372524fot. 1372525fot. 1372526

ID361708 (potwierdzenie 189079) Agrocybe erebia; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.09.25; las liściasty -jesion, klon, grab, leszczyna, brzoza i inne; na ziemi ponad 50 owocników, gł. w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1960 19,3905

fot. 1377185 fot. 1377186 fot. 1377187 fot. 1377188 fot. 1377189 fot. 1377190

ID362817 Cyclocybe erebia; Góra Kamieńska, wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2022.10.09; las liściasty -klon, dąb czerwony, robinia; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51.2086 19.4505

fot. 1385774 fot. 1385775 fot. 1385776 fot. 1385777

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji