grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini

polówka czekoladowobrązowa, polówka ponura
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka pustotrzonowa (Agrocybe vervacti)polownica południowa (Cyclocybe cylindracea)
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
27.08.2018, Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak XL
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090816.1.mirki2 - Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa); Gdańsk Oliwa, Samborowo
090816-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/ #9
znalezisko 20180827.1.rkz - Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa); Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie
180827-1
leg. Robert Kozak
/Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie/ #2