grzyby.pl

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka wczesna
Agrocybe sphaleromorpha (Bull. ex Pers.) Fayod [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście [105] Agrocybe sphaleromorpha (Bull. ex Pers.) Fayod (polówka bulwiastotrzonowa) jest podana w randzie osobnego gatunku.
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka półkulista (Agrocybe pediades)polówka pustotrzonowa (Agrocybe vervacti)
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa owocników w młodym nasadzeniu jesion, klon polny, dąb; 09.05.1999, Dolny Śląsk, Dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
częściowo pęknięta osłona pod kapeluszem, widoczne ryzomorfy; na poboczu drogi w lesie łęgowym; 09.05.1999, Dolny Śląsk, Dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
na poboczu drogi w lesie łęgowym
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa kilku owocników na spróchniałym pniaku
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa kilku owocników na spróchniałym pniaku, widoczne białe ryzomorfy i osłona pod kapeluszem

owocnik

Agrocybe praecox (polówka wczesna)
Kapelusz jasny, słabo higrofaniczny, białawy, brudno białożółty, koloru kawy z mlekiem, w centrum często żółtawy, suchy jaśniejszy; 30-60 (80) mm średnicy; powierzchnia gładka, naga, niekiedy popękana lub z łuseczkami lub włókienkami; początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego ze słabym garbkiem; miąższ w kapeluszu cienki, kruchy, na brzegu często resztki osłony.

Blaszki początkowo jasne, nieco brązowawe, dojrzałe prawie oliwkowobrązowe, gęste, wykrojone z ząbkiem.

Trzon białawy, z zanikającą z wiekiem skórzastą osłoną pod kapeluszem, poniżej mączyście oprószony i włóknisty; 40-100 x 5-15 mm, cylindryczny, smukły, czasem wygięty; podstawa zgrubiała i zwykle z białymi ryzomorfami; w środku z wąskim kanałem.

Miąższ białawy, miękki; zapach i smak mąki (czasem nieco przypominający kakao).Kapelusz jasny, słabo higrofaniczny, białawy, brudno białożółty, koloru kawy z mlekiem, w centrum często żółtawy, suchy jaśniejszy; 30-60 (80) mm średnicy; powierzchnia gładka, naga, niekiedy popękana lub z łuseczkami lub włókienkami; początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego ze słabym garbkiem; miąższ w kapeluszu cienki, kruchy, na brzegu często resztki osłony.

space

Trzon białawy, z zanikającą z wiekiem skórzastą osłoną pod kapeluszem, poniżej mączyście oprószony i włóknisty; 40-100 x 5-15 mm, cylindryczny, smukły, czasem wygięty; podstawa zgrubiała i zwykle z białymi ryzomorfami; w środku z wąskim kanałem.

space

Pileus light, weakly hygrophanous, whitish, grey white-yellow, colour of white coffee, often centrally yellowish, lighter coloured when dry; 30-60 (80) mm in diameter; surface smooth, glabrous, sometimes cracked or with scales or fibrils; initially hemispherical, later convex to expanding and weakly umbonate; flesh in the cap thin, fragile, at margin often veil remains.

Lamellae at first light, slightly brownish, at maturity almost olive-brown, close, notched.

Stipe whitish, with evanescent membranous veil under the cap, below mealy pruinose and fibrous; 40-100 x 5-15 mm, cylindrical, slender, sometimes bent; base clavate and usually with white rhizomorphs ; with a narrow channel inside.

Flesh whitish, soft; odour and taste farinaceous (sometimes also reminding of cocoa).

Pileus light, weakly hygrophanous, whitish, grey white-yellow, colour of white coffee, often centrally yellowish, lighter coloured when dry; 30-60 (80) mm in diameter; surface smooth, glabrous, sometimes cracked or with scales or fibrils; initially hemispherical, later convex to expanding and weakly umbonate; flesh in the cap thin, fragile, at margin often veil remains.

space

Stipe whitish, with evanescent membranous veil under the cap, below mealy pruinose and fibrous; 40-100 x 5-15 mm, cylindrical, slender, sometimes bent; base clavate and usually with white rhizomorphs ; with a narrow channel inside.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrązowy. Zarodniki bladożółtawe, elipsoidalno-jajowate, gładkie, z dużą porą rostkową, 9-10 (12) x 5-6 µm.Wysyp zarodników ciemnobrązowy. Zarodniki bladożółtawe, elipsoidalno-jajowate, gładkie, z dużą porą rostkową, 9-10 (12) x 5-6 µm.
Spore print dark brown. Spores pale yellowish, ellipsoid-oval, smooth, with large germ pore, 9-10 (12) x 5-6 µm.
Spore print dark brown. Spores pale yellowish, ellipsoid-oval, smooth, with large germ pore, 9-10 (12) x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
Gatunek często spotykany wiosną od maja do czerwca, rzadko późną jesienią, w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, w zaroślach, parkach, wzdłuż dróg, na polach uprawnych, na glebach ciężkich; na ziemi, wśród traw.Gatunek często spotykany wiosną od maja do czerwca, rzadko późną jesienią, w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, w zaroślach, parkach, wzdłuż dróg, na polach uprawnych, na glebach ciężkich; na ziemi, wśród traw.
Common in spring, gregarious in decidious forests, under bushes, in parks, along roads, on heavy soils. Probably grows on wood buried in ground.
Common in spring, gregarious in decidious forests, under bushes, in parks, along roads, on heavy soils. Probably grows on wood buried in ground.

jadalne czy trujące? 🟢

Dobry grzyb jadalny.[32]Dobry grzyb jadalny.[32]
Edible.
Edible.
Jest to gatunek bardzo zmienny. Owocniki polówki popękanej (Agrocybe dura) są większe, o bardziej zwartym miąższu, wyrastają w suchych miejscach poza lasami na łąkach, w parkach i ogrodach; powierzchnia kapelusza jest zwykle popękana na poletka; ich zarodniki są większe, ponad 10 µm długości.

Polówka błotna (Agrocybe paludosa) tworzy owocniki w miejscach wilgotnych, na torfowiskach, podmokłych łąkach.Jest to gatunek bardzo zmienny. Owocniki polówki popękanej (Agrocybe dura) są większe, o bardziej zwartym miąższu, wyrastają w suchych miejscach poza lasami na łąkach, w parkach i ogrodach; powierzchnia kapelusza jest zwykle popękana na poletka; ich zarodniki są większe, ponad 10 µm długości.

space

A greatly variable species. Sporocarps polówka popękana (Agrocybe dura) are larger, with more solid flesh, grow in dry spots outside forests, in the meadows, parks, gardens; surface of the cap is usually cracked into fields; their spores are bigger, over 10 µm long. polówka błotna (Agrocybe paludosa) forms sporocarps in damp soil, on peatbogs, wet meadows.
A greatly variable species. Sporocarps polówka popękana (Agrocybe dura) are larger, with more solid flesh, grow in dry spots outside forests, in the meadows, parks, gardens; surface of the cap is usually cracked into fields; their spores are bigger, over 10 µm long. polówka błotna (Agrocybe paludosa) forms sporocarps in damp soil, on peatbogs, wet meadows.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe sphaleromorpha (Bull. ex Pers.) Fayod [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polówka wczesna
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.