grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod

polówka wczesna
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka półkulista (Agrocybe pediades)polówka pustotrzonowa (Agrocybe vervacti)
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa owocników w młodym nasadzeniu jesion, klon polny, dąb; 09.05.1999, Dolny Śląsk, Dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
częściowo pęknięta osłona pod kapeluszem, widoczne ryzomorfy; na poboczu drogi w lesie łęgowym; 09.05.1999, Dolny Śląsk, Dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
na poboczu drogi w lesie łęgowym
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa kilku owocników na spróchniałym pniaku
Agrocybe praecox (polówka wczesna)
grupa kilku owocników na spróchniałym pniaku, widoczne białe ryzomorfy i osłona pod kapeluszem

owocnik

Agrocybe praecox (polówka wczesna)
Kapelusz jasny, słabo higrofaniczny, białawy, brudno białożółty, koloru kawy z mlekiem, w centrum często żółtawy, suchy jaśniejszy; 30 – 60 (80) mm średnicy; powierzchnia gładka, naga, niekiedy popękana lub z łuseczkami lub włókienkami; początkowo półkulisty, potem wypukły do rozpostartego ze słabym garbkiem; miąższ w kapeluszu cienki, kruchy, na brzegu często resztki osłony.

space

Trzon białawy, z zanikającą z wiekiem skórzastą osłoną pod kapeluszem, poniżej mączyście oprószony i włóknisty; 40 – 100 x 5 – 15 mm, cylindryczny, smukły, czasem wygięty; podstawa zgrubiała i zwykle z białymi ryzomorfami; w środku z wąskim kanałem.

space

Pileus light, weakly hygrophanous, whitish, grey white-yellow, colour of white coffee, often centrally yellowish, lighter coloured when dry; 30 – 60 (80) mm in diameter; surface smooth, glabrous, sometimes cracked or with scales or fibrils; initially hemispherical, later convex to expanding and weakly umbonate; flesh in the cap thin, fragile, at margin often veil remains.

space

Stipe whitish, with evanescent membranous veil under the cap, below mealy pruinose and fibrous; 40 – 100 x 5 – 15 mm, cylindrical, slender, sometimes bent; base clavate and usually with white rhizomorphs ; with a narrow channel inside.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrązowy. Zarodniki bladożółtawe, elipsoidalno-jajowate, gładkie, z dużą porą rostkową, 9 – 10 (12) x 5 – 6 µm.

Spore print dark brown. Spores pale yellowish, ellipsoid-oval, smooth, with large germ pore, 9 – 10 (12) x 5 – 6 µm.

występowanie

Agrocybe praecox (polówka wczesna)
Często spotykany wiosną od maja do czerwca, w grupach, w lasach liściastych, zaroślach, parkach, wzdłuż dróg, na glebach ciężkich. Występowanie owocników jest związane z resztkami drewna.

Common in spring, gregarious in decidious forests, under bushes, in parks, along roads, on heavy soils. Probably grows on wood buried in ground.

wartość

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne

Jest to gatunek bardzo zmienny. Owocniki polówka popękana (Agrocybe dura) są większe, o bardziej zwartym miąższu, wyrastają w suchych miejscach poza lasami na łąkach, w parkach i ogrodach; powierzchnia kapelusza jest zwykle popękana na poletka; ich zarodniki są większe, ponad 10 µm długości. polówka błotna (Agrocybe elatella) tworzy owocniki w miejscach wilgotnych, na torfowiskach, podmokłych łąkach.

A greatly variable species. Sporocarps polówka popękana (Agrocybe dura) are larger, with more solid flesh, grow in dry spots outside forests, in the meadows, parks, gardens; surface of the cap is usually cracked into fields; their spores are bigger, over 10 µm long. polówka błotna (Agrocybe elatella) forms sporocarps in damp soil, on peatbogs, wet meadows.