Tx: 1014
grzyby.pl

Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka korzeniasta
Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [gł. w czekl.] [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe arvalis (polówka korzeniasta)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, pastwiskach, polach uprawnych (z okopowymi), ogrodach, w lasach; na ziemi lub pomiędzy kawałkami drewna; czerwiec-listopad.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polówka korzeniasta
Agrocybe (gr.) — Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Borowska (1967)[2619]Borowska (1967) Materiały do znajomości grzybów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.[2619], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz et al. (2005)[1348]Bujakiewicz et al. (2005) First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora.[1348], Domański Z. (1993)[2720]Domański Z. (1993) Macromycetes rezerwatu “Jegiel”.[2720], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Kujawa (2008)[1791]Kujawa & Kujawa (2008) Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure.[1791], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska & Balcerkiewicz (1991)[2977]Lisiewska & Balcerkiewicz (1991) Macrofungi in orchards treated with herbicides.[2977], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Lisiewska & Wypij (1985)[2989]Lisiewska & Wypij (1985) Mikoflora parków Ciechocinka.[2989], Ławrynowicz & Adamczyk (1988)[2998]Ławrynowicz & Adamczyk (1988) Grzyby makroskopowe Łodzi. Stan badania i dotychczasowe wyniki.[2998], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Еленкин (1900-1901)[3002]Еленкин (1900-1901) Флора oйцовской долины.[3002]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Agrocybe arvalis (polówka korzeniasta) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 347138 AD28 156801 CC15 304528 GC02 181939

ID 156 801 oznaczenie: Agrocybe arvalis; lokalizacja: 3 km na SW od Rokitnicy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD28; data zbioru: 22 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta polana, przy paśniku dla zwierząt, na ziemi, gromadnie, kilkanaście; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 467 w zielniku autora; uwagi: fot.308464 fot.308465 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

308464
308465

ID 181 939 oznaczenie: Agrocybe arvalis; lokalizacja: Około 5 km od Supraśla na płn-wsch., pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 14 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Puszcza Knyszyńska, pobocze drogi leśnej w starym lesie mieszanym, miejsce składowania drewna bardzo bogate w różnego rodzaju pozostałości , zrebki, kora, Kilkadziesiąt owocników w jednej grupie,; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/10.02.11; uwagi: fot.395238; Więcej informacji w WĄTKU!!! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

395238

ID 304 528 oznaczenie: Agrocybe arvalis; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 26 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu przy zabudowanym siedlisku rolnym., Próchniczna ziemia., Grupka około 10 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: [bf:942176]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 942176 ;

ID 347 138 oznaczenie: Agrocybe arvalis; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 6 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nawadniany pas mulczu pod lipami, ściółka, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: wątek [bf:1247260] fot.1247284 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1247260 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji