grzyby.pl

Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka korzeniasta
Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [główna w czekliście] [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe arvalis (polówka korzeniasta)
25.08.1995, Svibice, Český Těšín, Czechy – w wysypanych trocinach; copyright © by Bohdan Cienciała

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach, pastwiskach, polach uprawnych (z okopowymi), ogrodach, w lasach; na ziemi lub pomiędzy kawałkami drewna; czerwiec-listopad.Na łąkach, pastwiskach, polach uprawnych (z okopowymi), ogrodach, w lasach; na ziemi lub pomiędzy kawałkami drewna; czerwiec-listopad.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polówka korzeniasta
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.