fot. bc-179 (645×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.03.1996, Třinec, Osůvky, Czechy – na leszczynie
copyright © by Bohdan Cienciała