297232xx2171
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-297232-907610

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID297232
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ