fot. ok-verpa_conica_przekroj (252×520) — copyright © by Darek Karasiński
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

przekrój; 21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński