grzyby.pl

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Fr.

skórnik gałązkowy, skórnik ochrowożółty
Stereum complicatum (Fr.) Fr.
Stereum Stereum Stereum StereumStereumskórnik aksamitny (Stereum subtomentosum)Stereum ostrea
Stereum ochraceoflavum (skórnik gałązkowy)
01.2004, Braunschweig-Buchhorst, Lower Saxony, Germany, 80m above sealevel; copyright © by Harry Andersson

opis

Kapelusz

space

Trzon

space