Tx: 1963
grzyby.pl

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) Fr.

skórnik gałązkowy, skórnik ochrowożółty
Stereum complicatum (Fr.) Fr. [gł. w czekl.] · Stereum striatum var. ochraceoflavum (Schwein.) A.L. Welden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podana w czekliście[105] nazwa główna Stereum complicatum (Fr.) Fr. odnosi się do zbliżonego gatunku północnoamerykańskiego; w Mycobank i GBIF jest podana jako osobny gatunek. [MS (2023-1-11)]
Stereum ochraceoflavum (skórnik gałązkowy)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych, kasztanowca, leszczyny i dębów; maj-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343] (as: Stereum cf. complicatum), Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: S. ochraceo-flavum), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: S. ochraceoflavum), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: S. ochraceoflavum), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: S. ochraceoflavum), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: S. ochraceoflavum), Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874] (as: S. ochroceoflavum), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220] (as: S. ochraceoflavum), Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: S. ochraceoflavum), Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Stereum ochraceoflavum (skórnik gałązkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 330481 AB93 343191 AB94 329867 365796 CC15 308259 DE45 339037 DE54 360954 DE55 310722 352178 370003 DE56 315553 DE65 363045

ID 308 259 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 29 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne., Sterta gałęzi/chrustu., Kilkadziesiąt owocników na gałązkach kasztanowca.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: [bf:958139]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 958139 ;

ID 310 722 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 1 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 gru 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. dęby i sosny, na gałęziach dębów pozostawionych po wycince, dość licznie w tej części lasu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 4' 2' N i 19st 23' 21,6" E; fot.973325 fot.973326 fot.973327 fot.973328 [notatka: nie] [fotografie: tak];

973325
973326
973327
973328

ID 315 553 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 0,5 km SW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 1" N i 19st 27' 16,5" E], DE56; data zbioru: 3 lut 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -osiki, świerki, brzozy, olchy i inne, na pozostawionych po wycince gałęziach, gł. osik, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1006825 fot.1006826 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1006825
1006826

ID 329 867 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek lasu (Tp, Brz, Gb, Bk), gałązka brzozy, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1128028 fot.1128029 fot.1128030 fot.1128031 fot.1128032 fot.1128033 fot.1128034 fot.1128035 fot.1128036 fot.1128037 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1128028
1128029
1128030
1128031
1128032
1128033
1128034
1128035
1128036
1128037

ID 330 481 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 0,8 km na NW od Miękowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 11 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek boru mieszanego przy mokradle, na gałązce dębowej, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1132038 fot.1132039 fot.1132040 fot.1132041; zarodniki: 5,5-8,8 µm x 2,4-3,7 µm średnio: 6,7 x 3,0 µm!; fot.1132042 fot.1132043 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1132038
1132039
1132040
1132041
1132042
1132043

ID 339 037 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby i inne, na gałęziach dębowych pozostawionych po wycince, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 49" N 19st 22' 59,5" E; fot.1188317 fot.1188318 fot.1188319 fot.1188320 fot.1188321 fot.1188322 fot.1188323 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1188317
1188318
1188319
1188320
1188321
1188322
1188323

ID 343 191 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: Dębce - Park podworski, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lut 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na gałęzi Padus avium, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1212155 fot.1212156 fot.1212157 fot.1212158; zarodniki: 6,5-8,2 x 2,5-3,2 µm średnio 7,2 x 2,9 µm!, Q: 2,1-3 średnio 2,4!:; fot.1212159; akantofizy:; fot.1212160 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212155
1212156
1212157
1212158
1212159
1212160

ID 352 178 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Lipie; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na złamanej gałęzi dębowej, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 12' 57" N 19st 26' 29" E; fot.1287648 fot.1287649 fot.1287650 fot.1287651 fot.1287652 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1287648
1287649
1287650
1287651
1287652

ID 360 954 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 7 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą; płytka niecka po dawnym korycie, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 12" N 19st 15' 1,2" E; fot.1370717 fot.1370718 fot.1370719 fot.1370720 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370717
1370718
1370719
1370720

ID 363 045 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 1 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0091 19,4037], DE65; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła, śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami, na martwych gałęziach wierzb, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1387796 fot.1387797 fot.1387798 fot.1387799 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387796
1387797
1387798
1387799

ID 365 796 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,9 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką So i Md, na opadłej gałązce Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1408311 fot.1408312 fot.1408313; zarodniki: 5,9-7,3 x 2,3-3,3 µm średnio 6,5 x 2,7 µm!, Q: 2,1-2,7 średnio 2,4!:; fot.1408314; cystydy:; fot.1408315 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408311
1408312
1408313
1408314
1408315

ID 370 003 oznaczenie: Stereum ochraceoflavum; lokalizacja: 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0229 19,3943], DE55; data zbioru: 27 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły, liściasty brzeg lasu; kępa krzewiastych wierzb, na leżącej na ziemi gałęzi wierzbowej, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1456850 fot.1456851 fot.1456852 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456850
1456851
1456852
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji