grzyby.pl

Stereum subtomentosum Pouzar

skórnik aksamitny, skórnik pilśniowaty
Stereum ochroleucum ssp. arcticum Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereum subtomentosum (skórnik aksamitny)
Stereum subtomentosum (skórnik aksamitny)
Stereum subtomentosum (skórnik aksamitny)
Stereum subtomentosum (skórnik aksamitny)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na martwym drewnie drzew liściastych, na pniakach, pniach i gałęziach, najczęściej na olchach, rzadziej na innych gatunkach; maj-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#6
04 09 16 - 8
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Stereum subtomentosum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FD-94 12013

 ID12013  Stereum subtomentosum; gm. Ułęż, Korzeniów - Miłosze, FD-94; 2005.02.05; podmokła olszyna; boczna gałązka i sam pień - stojącego, suchego, liściastego pnia kilkanaście (-dziesiąt) owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; oznaczine jako Stereum subtomentosum – skórnik aksamitny ; eksykat: 05.02.2005 – 2 - Maz, https://www.bio-forum.pl/messages/33/7592.html, notatka: Notes 3 – 05.02.2005 - 2; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji