Tx: 2246
grzyby.pl

Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes

trzęsak listkowaty, Brown Witch's Butter /en/
Tremella foliacea Pers. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)
na pniu młodego martwego dębu lub klonu, na wysokości kilkadziesiąt cm
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)
Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty)

owocnik

Owocnik cynamonowobrązowy z cielistym odcieniem, jaśniej lub ciemniej brązowy z fioletowym odcieniem; nieregularnie kulisty do spłaszczonego, 50-150 mm szerokości i 12-50 mm wysokości; powierzchnia z początku mózgowato pofałdowana potem płatowata, listki nieregularne, pozwijane, pozrastane a ich brzegi zaokrąglone. Zarodniki tworzą się na całej powierzchni owocnika.

space

Fruitbody cinnamon-brown with flesh-couloured tint, light to dark brown with a violet tint; irregularly globose to flat, 50-150 mm across and 12-50 mm high; surface initially cerebrally undulating, later with warts, blades irregular, folded, fused and with round edges. Spores produced on the whole surface of the fruitbody.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, kremowy, blado żółty. Zarodniki jajowate do kulistych, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 9-12 x 8-10 µm.
Spore print white, creamy, pale yellow. Spores oval to globose, hyaline, inamyloid, 9-12 x 8-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID93517 (© autora fot.)
Dość rzadki. Na martwym drewnie drzew liściastych (buk, dąb, brzoza, klon, czeremcha). Przez cały rok, ale głównie w chłodniejszej porze, od października do czerwca. Prawdopodobnie pasożytuje na grzybni resupinatowych grzybów rozkładających drewno.

space

Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny. Na surowo jak sałatka[1], ale nic szczególnego pod względem smaku i ze względów sanitarnych surowych grzybów nie należy jadać; można zmniejszyć ryzyko sanitarne przez sparzenie.[134]
Inedible. Some sources say that could be eaten but because of low culinary value there is no reason to do it.
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) tworzy mniejsze owocniki od prawie bezbarwnych do jaskrawych złotożółtych i pomarańczowych.

space

Uszak bzowy (Auricularia auricula-judae) - różni się uchowatym kształtem, ma bardziej zwartą, elastyczną konsystencję, rośnie głównie na bzie czarnym.

trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica) creates smaller fruitbodies, from colorless to bright golden-yellow and orange.

space

uszak bzowy (Auricularia auricula-judae) differs in ear-like shape and more solid, elastic consistency. It grows mainly on elder.

wybrane okazy · selected collections

#3
ah.080406-96702
leg. Anna Hreczka
/okolice Królika Polskiego/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339] (as: T. foliacea f. foliacea, T. foliacea f. succinea), Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (West Carpathians).[1340], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: T. foliacea f. foliacea, T. foliacea f. succinea), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Phaeotremella foliacea), Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Phaeotremella foliacea), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Phaeotremella pseudofoliacea), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Phaeotremella pseudofoliacea), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycets projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów.[1737], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec (2017)[1741]Kudławiec (2017) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1741], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Phaeotremella foliacea), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885] (as: T. foliacea for. succinea), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: T. foliacea for. succinea), Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Piętka & Grzywacz (2018)[2098]Piętka & Grzywacz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w drzewostanach olszowych wykazujących objawy zamierania.[2098], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107] (as: Phaeotremella foliacea), Romański (2009)[2126]Romański (2009) Grzyby zimą?.[2126], Ronikier (2002)[2128]Ronikier (2002) Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland).[2128], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2012)[2235]Stasińska (2012) Materiały do poznania macromycetes rezerwatu "Źródlisko Skrzypowe".[2235], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Phaeotremella foliacea), Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2006)[2454]Wilga (2006) Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie).[2454], Wilga & Wantoch-Rekowski (2010)[2473]Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie.[2473], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Phaeotremella foliacea (trzęsak listkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB19 155600 AB62 178563 AB66 330562 AB74 366523 AB83 369170 AB84 342401 AB85 353242 AB93 46147 110644 110647 112223 124497 125283 126172 153841 AB94 28045 34833 110658 111717 111860 112650 120013 121922 121930 122240 126694 137678 152151 < AC24 297370 AD69 354774 AE78 122949 BB01 46835 116231 BB96 49510 BC07 39047 BC17 70302 BC21 308927 BC78 93517 BC99 57035 149155 BD57 54967 BD60 353876 BE59 129103 BE76 93099 123133 CA68 117887 CA88 153486 CA89 125159 126667 126668 CA94 80438 CA98 50614 50615 60190 71328 CB07 50617 144170 CB15 82746 CB25 119556 CC15 297221 CC73 126224 134089 152314 154100 CC92 151068 CC95 130060 153710 CE17 328426 328427 CE37 328428 328430 328432 CE39 328429 CE47 328425 CE48 328424 CF49 55154 DA80 28117 61673 96563 109242 123137 124608 126079 126410 132248 142859 153477 155637 DB06 347886 349690 349924 DB17 360923 DE35 96575 117032 122291 136583 152980 350102 361711 DE45 152981 153206 335518 339026 365374 DE46 127541 127546 320816 DE47 119479 364230 DE54 118013 118015 131495 153702 310148 DE55 113003 117853 120120 141554 141588 149911 149991 149994 149997 153219 DE56 117123 119486 135277 155079 361033 362891 DE63 79317 DE65 362793 DE66 126764 DE75 72964 DE76 116108 119249 119338 DE82 84625 92130 DF22 24097 DF33 24159 DF62 54705 92266 EC15 353609 EC25 297238 EC37 328161 ED39 367392 EF25 100832 EG19 82572 118370 FE57 365681 FG21 50742 118652 118677 FG23 96702 FG33 100568 GC01 155632

ID 24 097 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza), na pniu ściętego dębu, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23926 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23926

ID 24 159 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF33; data zbioru: 29 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk), na dębowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.24050 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24050

ID 28 045 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na W od Kołbacza, AB94; data zbioru: 18 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły ols przy podmokłym łozowisku, na pniu martwej olszy (bez kory), w 8 grupach na dwóch olszach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/7.07.06; uwagi: fot.28839 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28839

ID 28 117 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz,koniec ul.Abrahama., DA80; data zbioru: 24 lut 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu morenowego, koło brzegu wysychającego bagna. Głównie brzoza z domieszką olchy, buka, sosny, jarzębiny, bzu., Na półmatrwym drzewie-krzewie liściastym nieoznaczonym., Dwa owocniki-jeden rozwinięty, drugi dopiero formujący się lekko wyrastając z pod kory.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/19.12.11; uwagi: fot.28894 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28894

ID 34 833 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB94; data zbioru: 29 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas olsu nad śródleśnym jeziorem, na pniu przewóconej olszy, w dwóch kępkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/7.07.06; uwagi: fot.40481 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40481

ID 39 047 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: las otaczający jezioro Rakowo , 4,5km na północny zachód od Starej Łubianki, woj.wielkopolskie, BC07; data zbioru: 12 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany otaczający jezioro, na lezacej gałęzi drzewa liściastego, tylko jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 101; uwagi: fot.48831 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

48831

ID 46 147 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 4 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porośnięta wierzbą strefa ekotonowa śródleśnego jeziorka, na leżącym konarze buka, wiązka zrośniętych, zasuszonych owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/GD/22.07.07; uwagi: fot.59708 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59708

ID 46 835 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5 km SW, Las Kołobrzeski, BB01; data zbioru: 11 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna w pobliżu wilgotnego obniżenia terenu, Na zmurszałej kłodzie bukowej, Na przestrzeni ok. 50 cm, część owocników w stanie rozkładu; leg. Tadeusz Twardy, det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie; uwagi: fot.60916 [notatka: nie] [fotografie: tak];

60916

ID 49 510 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Rez. Diabli Skok, woj. zachodniopomorskie, BB96; data zbioru: 9 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródlisko, na bukowej gałęzi, dwa owocniki obok siebie; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E231; uwagi: fot.65763 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

65763

ID 50 614 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Glincz-Żukowo, CA98; data zbioru: 2 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bukświerksosna,dąb,grab,krzaki, na nieokreślonym drzewie-krzewie, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/MWR/9.11.10; uwagi: fot.67987 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

67987

ID 50 615 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Glincz-Żukowo, CA98; data zbioru: 2 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,sosna,dąb,grab.krzewy, na leżących gałęziach, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/11.11.10; uwagi: fot.67991 fot.67992 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

67991
67992

ID 50 617 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Szymbark, CB07; data zbioru: 2 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,sosna.inne, na gałęziach bukowych (prawdopodobnie), Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/14.12.10; uwagi: fot.67996 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

67996

ID 50 742 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 11 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, na gałęziach leszczyny, kilka owocników dojrzałych i młodych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/23.02.07; uwagi: fot.68253 fot.68254 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

68253
68254

ID 54 705 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Tychy Paprocany, gmina Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 31 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: świerki, sosny, modrzewie, buki, brzozy i dęby kilkadziesiąt metrów od Jeziora Paprocańskiego., na ściętych pniakach brzozowych i na pochylonej brzozie, Na ściętym brzozowym pniaku dwa owocniki obok siebie, 15 m dalej na kolejnym brzozowym pniaku jeden owocnik, w odległości kolejnych 50 m jeden owocnik na pochylonej brzozie; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/16.02.07; uwagi: Owocnik pobrany 2007.02.12; fot.76035 fot.76036 fot.76037 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

76035
76036
76037

ID 54 967 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD57; data zbioru: 17 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze przy młodniaku sosnowym, obecność drzew liściastych, pniak niezidentyfikowanego drzewa, pojedynczo, 2 egzemplarze na dwóch różnych pniakach; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 15/MW/17.02.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 55 154 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: las pod Leboszowicami, CF49; data zbioru: 8 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza, na leżącym pniaku, jedna kępka; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/19.03.07; uwagi: fot.76726 fot.76727 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

76726
76727

ID 57 035 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: N52st 29' 39.0'' E17st 01' 22.8'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, BC99; data zbioru: 11 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi przy młodniaku, głównie brzozy, martwy konar brzozy brodawkowatej, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/14.03.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 60 190 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół, CA98; data zbioru: 8 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy -przełomy Raduni, na zwalonym grabie, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/21.04.07; uwagi: fot.84313 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

84313

ID 61 673 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa, DA80; data zbioru: 20 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie), Na leżących konarach grabu w pobliżu bagna, 3 owocniki zrośnięte; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/3.06.07; uwagi: fot.86834 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86834

ID 70 302 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie, BC17; data zbioru: 31 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wielogatunkowy drzewostan nad brzegiem jeziora: sosna, brzoza, dąb, olcha, na leżącej gałęzi drzewa liściastego, dwa owocniki; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E280; uwagi: fot.104901 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

104901

ID 71 328 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Babi Dół, CA98; data zbioru: 12 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,świerk,brzoza,sosna,leszczyna,dąb, Jeden owocnik na nieokreślonej gałęzi drugi na leszczynie, Dwa owocniki oddalone 150 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/9.11.10; uwagi: fot.107246 fot.107247 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

107246
107247

ID 72 964 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 7 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, brzoza, na leżącej na ziemi gałęzi, pojedynczo lub kilka sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/25.09.07; uwagi: fot.110768 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110768

ID 79 317 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, leżąca na ziemi gałąź brzozy, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/KK/15.10.07; uwagi: fot.125447 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

125447

ID 80 438 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Las między szosą Parchowo-Chośnica a miejscowością Kołodzieje, ok. 3000 m od wsi Kołodzieje, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA94; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych, na pniaku niezidentyfikowanego gatunku drzewa, Pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MW/1.07.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 82 572 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW, EG19; data zbioru: 4 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z brzozą, grabem i innymi drzewami, na martwym, jeszcze stojącym, zmurszałym pniu prawdopodobnie osiki, pojedynczy owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Tremella foliacea>; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.132596 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132596

ID 82 746 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu, na gałęziach brzozy, dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/14.12.10; uwagi: fot.132993 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

132993

ID 84 625 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Blachownia.pow.częstochowski,woj.śląskie, DE82; data zbioru: 11 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment o charakterze boru bagiennego, sosna, kruszyna,młode dęby i buki,teren podmokły, na leżącym na ziemi próchniejącym młodym dębie, kępa; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TN/28.05.08; uwagi: Drzewostan w trakcie przecinki; fot.136710 fot.136711 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

136710
136711

ID 92 130 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: pomiędzy Cisie i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 12 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,świerk, na leżących na ziemi brzozowych gałęziach, grupa kilkanaście owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TN/25.05.08; uwagi: fot.150677 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

150677

ID 92 266 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km SE Kobiór, po lewej stronie leśnej drogi na byłym składowisku drewna, pow.tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 31 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosen, brzóz i topól obsadzonych przy drodze, na leżącej brzozowej gałęzi, pojedynczy owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/18.04.08; uwagi: fot.150985 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

150985

ID 93 099 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: S stok Góry Ślęży, BE76; data zbioru: 9 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, pień zwalonego drzewa (prawdopodobnie liściastego), pojedynczy owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/TP/28.06.08; uwagi: fot.152811; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

152811

ID 93 517 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, zielony szlak z wioski Starczanowo w kierunku zach., przy ścieżce odbijającej na prawo od szlaku w stronę Śnieżycowego Jaru, BC78; data zbioru: 10 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna, na gałęzi krzewu leszczynowego, kilka owocników na gałęzi na wysokości od ok. 1,5 m do ok. 2,2 m; leg. Barbara K., det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/28.02.08; uwagi: wątek na bio-forum: [bf:149962]; fot.153620 fot.153621 fot.153622 fot.153623 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 149962 ;

ID 96 563 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 5 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na stercie gałęzi przygotowanych do spalenia, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/8.05.08; uwagi: fot.160435 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160435

ID 96 575 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE35; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-graby,brzoza,buk,osika,sosna, na powalonym (ok.2 lata temu) grabie, trzy owocniki (w tym jeden mocno zejściowy); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/18.04.08; uwagi: fot.160472 fot.160473 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160472
160473

ID 96 702 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG23; data zbioru: 6 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, na martwych gałęziach leszczyny (pierwszy prawdopodobnie na gałęzi sosny!), pojedyńczo lub w grupach po kilka owocników, co najmniej kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/16.04.08; uwagi: fot.160871 fot.160872 fot.160873 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

160871
160872
160873

ID 100 568 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: ok. 4 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, na północ od Chatki Elektryków, FG33; data zbioru: 29 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, krzew; możliwe, że leszczyna, na jednej z gałęzi; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BdPN/4.05.08; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 100 832 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km W Olganów, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF25; data zbioru: 5 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bagienny z przewagą olchy, brzozy, wierzby, leszczyny, na konarze liściastego, porastający odcinek długości 1 m; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/ZO/30.05.08; uwagi: owocniki w stadium zejściowym; fot.171267 fot.171268 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171267
171268

ID 109 242 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, na gałęzi brzozy?, Kilka owocników na gałęzi.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/14.12.10; uwagi: fot.189539 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

189539

ID 110 644 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3,2 km na NW od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarach starego powalonego buka, w 6 kępkach różnej wielkości; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/30.08.08; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.192765 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192765

ID 110 647 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3,3 km na NW od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 30 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na klocku bukowym (pozostałość po pracach leśnych), w 8 wązkach róznej wielkości; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/30.08.08; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.192771 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192771

ID 110 658 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, gałąź olchy leżąca na ziemi, w dużej wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/30.08.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.192797 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192797

ID 111 717 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2km na ES od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na bukowej gałęzi leżącej na ziemi, 2 wiązki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/26.09.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.195243 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195243

ID 111 860 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na leżącym pniu młodej brzózki, pojedyncza wiązka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.09.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.195518 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195518

ID 112 223 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 2 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na bukowym klocku (metrówce), w jednej wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.10.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.196409 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196409

ID 112 650 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na powierzchni cięcia bukowego kloca (metrówki odpadkowej), pojedyncza wiązka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/20.10.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.197465 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

197465

ID 113 003 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km N, Brodowe, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 24 sie 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na martwym kawałku brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, przy zgłoszeniu ID 153219; uwagi: fot.198389 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

198389

ID 116 108 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Garnek, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 20 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej gałęzi brzozy, dwa owocniki, dość często spotykany; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/14.11.08; uwagi: .; fot.204887 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204887

ID 116 231 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 500 m S, BB01; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła brzezina, na leżącej gałęzi brzozy, dwa owocniki; leg. det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TT/14.10.08; uwagi: fot.205131 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205131

ID 117 032 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km N,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew liściastych, na pniu powalonego grabu lub wiązu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/15.10.08; uwagi: potwierdzenie stanowiska ID96575; fot.206811 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

206811

ID 117 123 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 6 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na złamanej,martwej brzózce, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/15.10.08; uwagi: owocnik zejściowy; fot.207163 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207163

ID 117 853 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy łąk i lasu, na gałęziach martwej,leżącej w trawie olszy, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/29.10.08; uwagi: 51 2'40,89"N 19 18'21,27"E; fot.208785 fot.208786 fot.208787 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

208785
208786
208787

ID 117 887 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA68; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, na gałęzi bukowej, dwa owocniki na dwóch stanowiskach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.208926 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

208926

ID 118 013 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km NW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz.Wartą, na martwej leżącej olszy, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/31.10.08; uwagi: 51 2'17,18"N 19 14'52,14"E; fot.209292 fot.209293 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209292
209293

ID 118 015 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km SW,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne zagłębienie terenu porośnięte olchą, na martwej,leżącej olszy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/31.10.08; uwagi: 51 1'49,84"N 19 15'7,2"E; fot.209297 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209297

ID 118 370 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 2,6 km na N od Bartnego, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG19; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczna karpacka, na leżącej bukowej kłodzie, 3 wiązki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.210109 fot.210110 [notatka: tak] [fotografie: tak];

210109
210110

ID 118 652 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,5 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, sosny i leszczyny, na pniakach po wyciętych konarach leszczyny, dwie wiązki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.210800 fot.210801 [notatka: tak] [fotografie: tak];

210800
210801

ID 118 677 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 3,4 km na NE od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły i swierka, na leżącej na ziemi bukowej gałęzi, w dwóch wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ); uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.210842 [notatka: tak] [fotografie: tak];

210842

ID 119 249 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km W,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment mieszanego lasu w zagłębieniu terenu, na martwej gałęzi brzozowej, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/13.12.08; uwagi: fot.212084 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212084

ID 119 338 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 0,5 km SW,Graby,gm.Gidle, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na gałęziach ściętej brzozy, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/13.12.08; uwagi: fot.212329 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212329

ID 119 479 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km N Józefów Północny,gm.Kodrąb, DE47; data zbioru: 24 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju dużego stawu leśnego, na marwej brzózce, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/13.12.08; uwagi: fot.212788 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212788

ID 119 486 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 0,3 km S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany, na ściętych gałęziach brzozy i osiki, trzy owocniki (1+2) w dwóch miejscach oddalonych od siebie o ok.100m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/13.12.08; uwagi: 1!na gałęzi brzozy; fot.212808; 2!na gałęzi osiki; fot.212809 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212808
212809

ID 119 556 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Wyrówno - Kaszuby, CB25; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina z domieszka sosny, na gałęzi brzozowej, jeden owocnik zejściowy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.08; uwagi: fot.212986 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212986

ID 120 013 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarze powalonego starego buka, w 2 wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/29.12.08; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.214175 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214175

ID 120 120 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km NE,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna i brzoza, na gałęzi brzozy, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: fot.214393 [notatka: nie] [fotografie: tak];

214393

ID 121 922 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 9 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy nad rzeką, na leżącym pniu młodej olszy, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/20.12.08; uwagi: trzęsak listkowaty; fot.219003 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219003

ID 121 930 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na W od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu jeziora, na bukowym klocu, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.219035 [notatka: tak] [fotografie: tak];

219035

ID 122 240 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi, na odziomku po obciętym wiatrowale i na konarze bukowym, w trzech wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.219708 fot.219709 fot.219710 [notatka: tak] [fotografie: tak];

219708
219709
219710

ID 122 291 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.świerk ,brzoza,sosna, na leżącym,murszejącym pniu brzozy, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.04.09; uwagi: fot.219850; fot.219851 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219850
219851

ID 122 949 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, ok. 1 km S, AE78; data zbioru: 27 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy, opadła gałąź, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TP/22.12.08; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 123 133 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: ok. 1,5km S, Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, Masyw Ślęży, pomiędzy Stolną a Wieżycą, BE76; data zbioru: 1 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, gałąź brzozowa o średnicy ok. 10cm, 2 owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

ID 123 137 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 16 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,klon,bez,brzoza, na jaworze i leszczynach, kilkanaście owocników w promieniu 100 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/MWR/26.02.09; uwagi: fot.221964; fot.221965 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221964
221965

ID 124 497 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów i pojedynczymi wierzbami, nad niewielkim źródliskiem w dolinie strumienia Sarnisko, na cienkim ułamanym grabie (śr. 7 cm), w wiązce o długości ok. 20 cm; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.02.09; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.224832 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224832

ID 124 608 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 27 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk, na gałęzi liściastej, kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MWR/26.02.09; uwagi: fot.225195 fot.225196; N 54*23'177''; E 18*33'373''; 45 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

225195
225196

ID 125 159 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA89; data zbioru: 7 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Granica łęgu i lasu mieszanego, Na wierzbie, kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/MWR/26.02.09; uwagi: fot.226401 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226401

ID 125 283 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, 1,5 km na N od mostu autostrady nad Regalicą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy na Międzyodrzu, na kłodzie powalonej olszy, w trzech wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.226775 fot.226776 [notatka: tak] [fotografie: tak];

226775
226776

ID 126 079 oznaczenie: Tremella foliacea; • potwierdzenie ID109 242; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 28 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk, na gałęzi leszczyny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku; fot.228873; N 54*23,189'; E 18*33,421"; 60 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

228873

ID 126 172 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 3,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 28 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką modrzewi, na bukowych gałęziach, w 4 wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/18.04.09; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.229136 fot.229137 fot.229138 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229136
229137
229138

ID 126 224 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 54, nad j. Głęboczek, 2,0 km na SE od Mielna [N 52°38'58,2" E 17°37'52,4"], CC73; data zbioru: 7 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, leszczyna, ułamany konar leszczynowy, dwa owocniki w odległości kilkunastu cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/22.03.09; uwagi: Na tym samym konarze jeden owocnik Encoelia furfuracea oraz owocniki Exidia truncata i Exidia plana, również owłosiony konsolowaty owocnik, którego hymenofor i przekrój muszę sprawdzić, by odpowiedzieć na pytanie - wrośniak szorstki?; zdjęcia: siedlisko i konar ze wskazaniem miejsc, gdzie rosną owocniki trzęsaka listkowatego i ich trzy ujęcia; fot.229219 fot.229220 fot.229221 fot.229222 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229219
229220
229221
229222

ID 126 410 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Abrahama (przed lasem), DA80; data zbioru: 11 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Obrzeże lasu.Łąki-krzaki,nieużytki, na martwej leszczynie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/9.11.10; uwagi: fot.229714; N 54*23,254'; E 18*33,829"; 34 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

229714

ID 126 667 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA89; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dzikie sady na skraju lasu, Na żywej jabłoni dzikiej,na martwych gałęziach, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/10.11.10; uwagi: fot.230265 fot.230266; N 54*24,250'; E 18*31,449'; 66 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

230265
230266

ID 126 668 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA89; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla wzdłuż potoku osza czarna , leszczyna, na leszczynie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/10.11.10; uwagi: fot.230270; N 54*24,346'; E 1831,568'; 53 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

230270

ID 126 694 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na W od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na odziomku po ściętym starym buku, 1 wiązka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/18.04.09; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.230399 fot.230400 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230399
230400

ID 126 764 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Cadówek, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, na leżącej brzozie, pojedynczo, kilka stanowisk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/KK/22.03.09; uwagi: .; fot.230646 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230646

ID 127 541 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km N,Karkoszki,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu sosnowego, na martwej gałęzi leszczyny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.04.09; uwagi: 51st08'59,33"N; -------19st28'16,84"E; fot.232079 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232079

ID 127 546 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE46; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na martwej gałęzi młodego dębu, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/7.04.09; uwagi: 51st08'17,80"N; -------19st26'14,41"E; fot.232101 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

232101

ID 129 103 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Wrocław, 2 km N Siechnice, BE59; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skupisko osiki i głogu i innych, na gałęzi drzewa liściastego, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/8.05.09; uwagi: [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

ID 130 060 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 37, 4,8 km na SE od wioski Gaj [N 52°29'05,34" E 17°54'14,42"], CC95; data zbioru: 1 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza, leszczyna, uschnięta gałąź przydrożnej leszczyny, 7 owocników w odstępach na długości ok. 1,5 m; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/15.05.09; uwagi: owocniki zaschnięte, ale widoczna ich "listkowata" faktura, na tej samej gałęzi rozpostarte owocniki, których gatunku nie znam; na gałęzi sąsiednej leszczyny Exidia truncata i E. plana; widok ogólny na krzew - owocniki na łukowato wygiętej w lewo gałęzi; fot.237516; przykładowy owocnik; fot.237517 fot.237518 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

237516
237517
237518

ID 131 495 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu nad starorzeczem Warty, na fragmencie osiki pozostawionym po wycince drzewa, 1(2) owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/22.05.09; uwagi: 51st2'13,31"N 19st12'57,3"E; fot.240897 fot.240898 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

240897
240898

ID 132 248 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego okolice byłego wyciągu narciarskiego (Lagry), DA80; data zbioru: 24 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,klon,bez,brzoza,sosna, na gałęzi leszczyny, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/14.12.10; uwagi: fot.242552 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

242552

ID 134 089 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133, 0,5 km na NE od leśniczówki Brody [N 52°37'19,96" E 17°39'02,95"], CC73; data zbioru: 7 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty - dąb, grab, olsza, leszczyna - porastający zbocze w kierunku śródleśnego mokradełka, niezidentyfikowana leżąca gałąź drzewa/krzewu liściastego, grupa pozrastanych owocników o średnicy ok. 10 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/17.06.09; uwagi: zdjęcia: siedlisko, gałąź z owocnikami i owocniki z bliska:; fot.246122 fot.246123 fot.246124 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

246122
246123
246124

ID 135 277 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km E,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 14 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany, na brzozowej gałęzi w stercie chrustu, pojedynczy owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/1.08.09; uwagi: 51st1'58,09"N 19st30'45,2"E; fot.248643 fot.248644 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

248643
248644

ID 136 583 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 28 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.klony i brzozy, na martwym,murszejącym pniu drzewa liściastego (klonu ?), dwa owocniki (jeden w stanie rozkładu); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/1.08.09; uwagi: 51st11'49,21"N 19st23'22,37"E; fot.251435 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

251435

ID 137 678 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna żródliskowa-łęg jesionowy, na buku, który pierwotnie rósł w buczynie i poległ w łęgu jesionowym, w 2 sąsiadujących ze sobą wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: trzęsak listkowaty; fot.254378 fot.254379 [notatka: tak] [fotografie: tak];

254378
254379

ID 141 554 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju łąk i lasów, na gałęziach martwej,leżącej w trawie olszy, ok.25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/19.08.10; uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID117853.Owocniki z poprzedniego zgłoszenia rosły na gałęziach odłamanej górnej części korony drzewa,tegoroczne na gałęziach pozostałej części drzewa.; fot.264976 fot.264977 fot.264978 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264976
264977
264978

ID 141 588 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km SW,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego-sosna,olcha,brzoza,osika, na martwej,złamanej olszy, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/19.08.10; uwagi: 51st2'39,18"N 19st20'2,17"E; fot.265064 fot.265065 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

265064
265065

ID 142 859 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 20 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy dąb,świerk,brzoza,grab,olsza, na leżącej olszy?, jeden owocnik (zejściowy); leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/8.11.10; uwagi: fot.268136; N 54*23,451'; E 018*33,332'; 75 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268136

ID 144 170 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buksosnaświerk,brzoza,dąb, na gałęzi liściastej, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.271269; N 54*14,801'; E 018*06,400'; 156 m.npm [notatka: tak] [fotografie: tak];

271269

ID 149 155 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,6 km na pn.zach. od Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem, BC99; data zbioru: 14 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ze starymi dębami, sosną, młodym grabem i klonem, spoczywające na ściółce gałęzie jakiegoś gatunku liściastego, łącznie 10 owocników różnej wielkości na dwóch gałęziach; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/10.11.09; uwagi: Tremella foliacea znaleziony kilkadziesiąt m od dębów z Fistulina hepatica ze zgłoszenia ID: 149153 powt. ID 114752 z 2008 r.!; siedlisko:; fot.284029; najokazalsze owocniki:; fot.284030 fot.284031 fot.284032 fot.284033 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka z 2008 r. do ID:114752] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284029
284030
284031
284032
284033

ID 149 911 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na brzozowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, luźna grupa 11 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/8.11.09; uwagi: fot.285907 fot.285908 fot.285909 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285907
285908
285909

ID 149 991 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna,świerk,brzoza,dąb, na gałęzi brzozowej (pozostałość po wycince drzewa), jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/15.11.09; uwagi: fot.286175 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286175

ID 149 994 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 400m W,stacja kolejowa Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki las sosnowo-brzozowy nad rz.Wartą, na korzeniach wykrotu brzozy, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.11.09; uwagi: fot.286191 fot.286192 fot.286193 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286191
286192
286193

ID 149 997 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km E,Lipie,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 18 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmokły las mieszany-sosna,brzoza,świerk, na leżących gałęziach brzozy, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.11.09; uwagi: siedlisko; fot.286198; owocniki; fot.286199 fot.286200 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286198
286199
286200

ID 151 068 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,5 km na SW od Pawłowa [N 52°28'06,23" E 17°30'06,16"], CC92; data zbioru: 25 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, brzoza, olsza, leszczyna, leżąca na ściółce gałąź niezidentyfikowanego gatunku liściastego, jeden owocnik zajmujący powierzchnię o średnicy ok. 5 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/28.12.09; uwagi: Gałąź z owocnikiem leżała kilka m od dość ruchliwej szosy.; Zdjęcia - siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania jego rozmiarów.; fot.289617 fot.289618 fot.289619 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

289617
289618
289619

ID 152 151 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfńskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką brzóz, na cienkich ściętych podczas czyszczeń brzozach, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/29.12.09; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.292547 fot.292548 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292547
292548

ID 152 314 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2,3 km NE, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 11 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, brzoza, dąb) na wzniesieniu nad nadrzeczną łąką, pień młodej, obumarłej brzozy, kilka niewielkich owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/28.12.09; uwagi: las nadleśnictwa Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126; na pniu owocniki skórnika szorstkiego - też pobrane; zdjęcia: siedlisko, położenie owocników na pniu, przykładowy owocnik; fot.292989 fot.292990 fot.292991 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292989
292990
292991

ID 152 980 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km N,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokłe zarośla liściaste w pobliżu rz.Widawki,u podnóża G.Kamieńsk;gł.osika i leszczyna, na martwym pniu leszczyny, jeden owocnik wielkości ok.11x7cm; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/7.12.09; uwagi: 51st12'8,52"N 19st24'13,41"E; fot.295262; siedlisko; fot.295263 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

295262
295263

ID 152 981 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy ze skąpym liściastym podszytem, na martwej brzózce, 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/7.12.09; uwagi: 51st10'49,83"N 19st25'40,48"E; fot.295270 fot.295271 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

295270
295271

ID 153 206 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km NW,Tomaszów k.Radomska,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 24 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,na skraju żwirowni-sosna,brzoza,dęby, na złamanym młodym dębie, 4 owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/7.12.09; uwagi: 51st6'44,89"N 19st24'25,18"E; fot.296060 fot.296061 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296060
296061

ID 153 219 oznaczenie: Tremella foliacea; • potwierdzenie ID113 003; lokalizacja: 1 km N, Brodowe,gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 22 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy, na brzozowych pniach leżących w kupie, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/7.12.09; uwagi: 51st3'34,73"N 19st21'32,51"E; fot.296096 fot.296097 fot.296098 fot.296099 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296096
296097
296098
296099

ID 153 438 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na gałęzi wywrotu bukowego, 1 wiązka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.296699 fot.296700; W rezerwacie przyrody Osetno [notatka: tak] [fotografie: tak];

296699
296700

ID 153 477 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 17 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,brzoza,osika,sosna,świerk, na leszczynie, kilka owocników w różnych stadiach rozwoju-rozkładu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/9.11.10; uwagi: fot.296840 fot.296841 fot.296842 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

296840
296841
296842

ID 153 486 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Warzenko nad jeziorem Tuchomskim, pow. Chwaszczyno, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy dąb,sosna,brzoza,olsza,klon,lesczyna,bez, na leszczynie, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/9.11.10; uwagi: fot.296864 fot.296865; N 54*24,775'; E 018*21,467'; 155 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

296864
296865

ID 153 702 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz.Wartą, na martwych,złamanych olchach, dwie grupki,2 i 8,owocników na dwóch olchach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id118013; gr2; fot.297641 fot.297642; gr1; fot.297643 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

297641
297642
297643

ID 153 710 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km SE, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 22 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, domieszka brzozy, leszczyny, głogu, dębu, leżący na ziemi konar brzozy, jeden okazały owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/29.12.09 (wraz z pobranym z tego samego konaru Stereum hirsutum); uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Stary Dwór, leśnictwo Stary Dwór, oddział 6; zdjęcia: siedlisko, konar z owocnikiem oraz Stereum hirsutum, owocnik w dwóch ujęciach; fot.297679 fot.297680 fot.297681 fot.297682 fot.297683 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

297679
297680
297681
297682
297683

ID 153 841 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarach wywrotu bukowego, w trzech wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/29.12.09; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.298263 fot.298264 fot.298265; Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 projektowana ostoja ksylobiontów! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

298263
298264
298265

ID 154 100 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 0,7 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'42,24" E 17°40'00,18"], CC73; data zbioru: 29 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne, wieloletnie, także młodziutkie buki, kawałek bukowej gałązki długości ok. 50 cm, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/29.12.09; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182; zdjęcia: siedlisko i gałąź z owocnikiem, owocnik w dwóch ujęciach, eksykat i rozpostarty owocnik obok trzęsaka; fot.299324 fot.299325 fot.299326 fot.299327 fot.299328; fot.299329 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

299324
299325
299326
299327
299328
299329

ID 155 079 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km NE,Klekowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy lasu i śródleśnych łąk, na złamanej wierzbie i olszy, kilka (3-4) na wierzbie i jeden na olszy (oddalony o ok 300m na pdzach); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/19.08.10; uwagi: 51st1'6,51"N 19st27'21,05"E ;owocniki zejściowe; 1!; fot.302453; 2!; fot.302454 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

302453
302454

ID 155 600 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: ok. 2 km na SE od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB19; data zbioru: 30 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany (buk, dąb, sosna), na odziomku po ściętym dębie, w 2 wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/9.09.10; uwagi: Trzęsak listkowaty; fot.304232 fot.304233 fot.304234; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfice, oddz. 118, otulina projektowanego rezerwatu "Mszar pod Semidarżnem" [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304232
304233
304234

ID 155 632 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: około 2km. na płd-zach.. od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 22 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, gałąź martwej leszczyny, kilka owocników tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/19.04.10; uwagi: fot.304385 fot.304386 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304385
304386

ID 155 637 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK ul.Abrahama, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 10 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu i siedzib ludzkich przy ulicy,brzoza,sosna,bez,leszczyna,lipa, na martwej leszczynie?bzie?, klikaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: fot.304411 fot.304412; potwierdzenia stanowiska ID 126410 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304411
304412

ID 156 919 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2km na NE od Dobropola gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na gałęzi bukowego wywrotu, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/10.09.10; uwagi: Trzęsak listkowaty owocniki zmrożone!; fot.308900 fot.308901 fot.308902 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

308900
308901
308902

ID 297 221 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką drzew liściastych., Opadła gałąź najprawdopodobniej dębu., Kilka owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: W okolicy gatunek stwierdzono w 2016 r. na kilku innych stanowiskach i różnych substratach m.in. na brzozie i leszczynie!.; fot.907465 fot.907466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907465
907466

ID 297 238 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 2 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, na leżącej gałęzi brzozowej, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.907638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907638

ID 297 370 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2,4 km na NW od miejscowości Tetyń, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 25 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekoton śródleśnego mokradła, na konarze dębowym leżącym na brzegu mokradła, w 2 wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.908450 fot.908451 fot.908452 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908450
908451
908452

ID 308 927 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Puszcza Drawska, 0,8 km na NW od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 14 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosen, na konarze powalonego przez wiatr buka, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.962426 fot.962427 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962426
962427

ID 310 148 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 400 m E od zabudowań Kruplina-Barbarówki, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 45,2" N i 19st 14' 45" E], DE54; data zbioru: 4 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na skraju lasu -gł. stare leszczyny i olchy, na martwych pędach leszczyn, 6 owocników na dwóch pędach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.969551 fot.969552 fot.969553 [notatka: nie] [fotografie: tak];

969551
969552
969553

ID 320 816 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km E od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 24,5" N i 19st 26' 6" E], DE46; data zbioru: 9 gru 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu -brzozy, osiki, dęby, na brzozowej gałęzi pozostawionej po wycince, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1041999 fot.1042000 fot.1042001; siedlisko; fot.1042002 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041999
1042000
1042001
1042002

ID 328 161 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Ok.100m na N od granicy rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC37; data zbioru: 16 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowo-świerkowy z domieszkami(brzoza,dąb,olcha,grab), martwa gałąź liściastego, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1116307 fot.1116308 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1116307
1116308

ID 328 424 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 800 m na E od Borku, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE48; data zbioru: 4 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na leżącej gałęzi olchy, płat; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale, oddział 28. Gmina Byczyna.; fot.1118610 fot.1118611 fot.1118612 fot.1118613 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118610
1118611
1118612
1118613

ID 328 425 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 500 na N od Borku, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE47; data zbioru: 4 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej gałęzi olchy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 5. Gmina Byczyna.; fot.1118619 fot.1118620 fot.1118621 fot.1118622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118619
1118620
1118621
1118622

ID 328 426 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 150 m na N od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej gałęzi brzozy, 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 662. Gmina Galewice.; fot.1118628 fot.1118629 fot.1118630 fot.1118631 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118628
1118629
1118630
1118631

ID 328 427 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 750 m na N od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na kłodzie brzozy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 663.; fot.1118636 fot.1118637 fot.1118638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118636
1118637
1118638

ID 328 428 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 350 m na W od Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej gałęzi olchy, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny. Gmina Bolesławiec.; fot.1118642 fot.1118643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118642
1118643

ID 328 429 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 400 m na N-E od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 22 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej kłodzie dębowej, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Ożarów, oddział 189. Gmina Wieluń.; fot.1118648 fot.1118649 fot.1118650 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118648
1118649
1118650

ID 328 430 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km na S-W od Bolesławca, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na pniaku olchy, w miejscu ścięcia przez bobry, 1 owocnik; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.; fot.1118653 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118653

ID 328 432 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 300 m na S od Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 26 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na martwej gałęzi leszczyny, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 989. Gmina Bolesławiec.; fot.1118656 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118656

ID 330 562 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Imno,plac zabaw, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 3 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pojedynczy dąb, leżąca sucha gałąź dębowa, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0006208; uwagi: Trzęsak listkowaty fot.1132403 fot.1132404 fot.1132405 fot.1132406 fot.1132407 [fotografie: tak];

1132403
1132404
1132405
1132406
1132407

ID 335 518 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km N od wsi Zalesiczki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 9' 58" N i 19st 25' 25,5" E], DE45; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny młodnik, gł. dębowy, na leżącej na ziemi gałęzi dębowej, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1168225 fot.1168226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168225
1168226

ID 339 026 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na gałęziach brzozowych ( zasiedlonych m.in. skórnikiem szorstkim ) pozostawionych po wycince drzewa, trzy owocniki na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 10' 37,5" N 19st 22' 0,5" E; fot.1188253 fot.1188254 fot.1188255 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1188253
1188254
1188255

ID 342 401 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Szczecin Wiegowo, ul.Zawrotna, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 29 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany So,Brz,Czm, leżąca gałąź brzozy, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Trzęsak listkowaty fot.1206361 fot.1206362 fot.1206363 fot.1206364 fot.1206365 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1206361
1206362
1206363
1206364
1206365

ID 347 886 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 500 m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'58.9"N 19°28'33.1"E], DB06; data zbioru: 16 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z dodatkami, Na martwym pniu liściastego (być może dębu), 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1251081]; Trzęsak listkowaty [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1251081 ;

ID 349 690 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, 800m. N od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'22.0"N 19°29'00.8"E], DB06; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, na pociętych fragmentach pni brzozy, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1265268 fot.1265269 fot.1265270 fot.1265271 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1265268
1265269
1265270
1265271

ID 349 924 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'44.9"N 19°28'57.2"E], DB06; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk, Brz, Db, na drągu brzozowym, 2 lub 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1267374 fot.1267375 fot.1267376 fot.1267377 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1267374
1267375
1267376
1267377

ID 350 102 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -osiki, brzozy, na pniu ściętej brzózki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 19' 40,5" N 19st 25' 29" E; fot.1268295 fot.1268296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268295
1268296

ID 353 242 oznaczenie: Tremella foliacea s.lato; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo,Nadl.Kliniska, Leśn.Cisewo, odz.716 gm.Kobylanka, pow. stargardzki, AB85; data zbioru: 4 gru 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stos żerdzi przygotowanych do zrębkowania, żerdź brzozowa, kika owocników na czole żerdzi; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010393; uwagi: [bf:1296318]; Jeden owocnik ok.4cm bardzo ciemny [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1296318 ;

ID 353 609 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Ok. 1 km na W od miejscowości Ulatowo Adamy, gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC15; data zbioru: 1 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las brzozowy po przecince, martwa gałąź brzozowa, trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1301529 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1301529

ID 353 876 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Zakęcie-ok.1 km na południe od miejscowości Konradowo, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 4 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na nieznanym mi liściastym.Drzewostan-graby,brzozy, dęby, osiki i inne., Gałąź liściastego., Pojedyńcza wiązka.; leg. Iwona Burzynska, det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Tak,zostanie wysłany do kustosza.; uwagi: fot.1302060 fot.1302061 [fotografie: tak];

1302060
1302061

ID 354 774 oznaczenie: Phaeotremella foliacea; lokalizacja: Ługi,ok.8 km na S od Nowej Soli., pow. nowosolski, woj. lubuskie, AD69; data zbioru: 19 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy.Na obrzeżach obsadzony brzozą,dębem,akacją i innymi liściastymi., Martwa brzoza., Pojedyńczy owocnik.; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy.; uwagi: fot.1308070 [fotografie: tak];

1308070

ID 360 923 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: Zalesie, 700 m. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°08'40.5"N 19°37'37.2"E], DB17; data zbioru: 11 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, wilgotne miejsce obok bajora, na omszałym konarze buka, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1370478 fot.1370479 fot.1370480 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370478
1370479
1370480

ID 361 033 oznaczenie: Tremella foliacea; • potwierdzenie ID119 486; lokalizacja: 0,6 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,033510 19,511497], DE56; data zbioru: 9 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, grab i inne, na pozostawionych po wycince gałęziach grabu, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1371539 fot.1371540 fot.1371541 fot.1371542 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371539
1371540
1371541
1371542

ID 361 711 oznaczenie: Tremella foliacea; • potwierdzenie ID96 575; lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1969 19,3827], DE35; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -grab, dąb, brzoza, jodła i inne, na brzozowym drągu leżącym na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1377208 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1377208

ID 362 793 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 2 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0025 19,3204], DE65; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, grab, dąb, na powalonym drzewie liściastym zasiedlonym przez skórnika szorstkiego, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1385516 fot.1385517 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385516
1385517

ID 362 891 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 0,5 km S od dz. Martelicha ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0377 19,4543], DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na dębowym pniaczku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; uwagi: fot.1386624 fot.1386625;

1386624
1386625

ID 364 230 oznaczenie: Tremella foliacea; lokalizacja: 1 km E od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1430 19,5858], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, robinia, na pniach powalonych brzóz, kilka owocników na dwóch pniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1396012 fot.1396013 fot.1396014 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1396012
1396013
1396014

ID 365 374 oznaczenie: Tremella foliacea; • potwierdzenie ID153 206; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1140 19,4093], DE45; data zbioru: 25 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, rzadziej innych, na powalonym, młodym dąbku zasiedlonym skórnikiem szorstkim, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1404910 fot.1404911 fot.1404912 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404910
1404911
1404912

ID 365 681 oznaczenie: Phaeotremella foliacea; lokalizacja: Dębszczyzna - 51.025033, 22.466269, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 13 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy z domieszką topoli, leszczyzny, na martwej leszczynie, w trzech skupiskach; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1407752 [fotografie: tak];

1407752

ID 366 523 oznaczenie: Phaeotremella foliacea; lokalizacja: Kępy Lubczyńskie, obok Kanału Borzysławickiego, pow. goleniowski, AB74; data zbioru: 21 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols z czarnym bzem, leżący konar Alnus glutinosa, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Trzęsak listkowaty fot.1416213 fot.1416214 fot.1416215; zarodniki fot.1416216; strzępki fot.1416217 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1416213
1416214
1416215
1416216
1416217

ID 367 392 oznaczenie: Phaeotremella foliacea; lokalizacja: 100m na W od Schroniska w Celestynowie, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 17 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszny-sosna,grab,dąb,leszczyna, na powalonej leszczynie, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1425312 fot.1425313 fot.1425314 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425312
1425313
1425314

ID 369 170 oznaczenie: Phaeotremella foliacea; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa) 0,8 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 27 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przy łęgowym lesie dębowo-wiązowo-jesionowym, odcięty fragment kłody Betulus carpinus, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1447321 fot.1447322 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1447321
1447322
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji