grzyby.pl
niejadalny

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat

wrośniak różnobarwny, Turkey Tail /en/
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak szorstki (Trametes hirsuta)wrośniak anyżkowy (Trametes suaveolens)
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
pokrój; 24.10.2002, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
na powalonym martwym drzewie, las łęgowy, kapelusze bywają często, jak to widać na załączonym obrazku, pokryte rozwijającymi się między włoskami glonami
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
na pniaku (dębu?)

owocnik

Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny)
Kapelusze bokiem przyrośnięte do podłoża, sąsiednie egzemplarze skupione w grupy i pozrastane, rosnące jeden nad drugim, pozrastane w rozetkowate skupienia lub szeregi; wachlarzowate, nerkowate do rozetowatych, średnicy (20) 30 – 80 (100) mm, cienkie, grubości 1 – 3 mm, bez garbka u nasady (płaskie lub u nasady lekko wklęśnięte); powierzchnia krótko owłosiona, wielobarwna i koncentrycznie strefowana, jedwabiście błyszcząca i mieniąca się, rozmaicie zabarwiona w poszczególnych strefach, czarno, stalowoczarno, niebieskawo, czerwonawo, żółtawo, często od rozwijających się pomiędzy włoskami glonów zielone. Brzeg ostry, falisty, zawsze jaśniejszy, biały lub kremowy.

space

Miąższ cienki (0.5 – 1.5 mm), konsystencji skóry; bez wyróżniającego się zapachu i smaku.

Sporocaps attached to substrate along one side, fruitbodies shelf-like, fan-shaped, (20) 30 – 80 (100) mm broad, connected one with another, forming groups, rows, rosettes; 1 – 3 mm thick, thin, without any thicker; surface shortly tomentose and multicolour concentric zoned, silky shining, zones of different colour, back, steel-black, bluish, red, yellow, often green because of algae growing between hairs. Margin acute, wavy, always lighter, white or cream.

space

Flesh thin (0.5 – 1.5 mm), tough like leather; without any distinct taste or odour.

występowanie

Bardzo częsty. Owocniki roczne, wyrastają gromadnie, w szeregach lub jedne nad drugimi, przez cały rok na martwych gałęziach i pniakach różnych gatunków drzew liściastych, rzadko iglastych; często w miejscach nasłonecznionych. Rzadko na żywych drzewach.

Very common. Sporocarps annual, whole year in rows and overlapping shelves, on dead branches, logs and stumps of deciduous trees, rarely conifers. Usually on dead wood, rarely on living trees.

wartość

Niejadalny, zbyt twardy. Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Inedible, too tough. Causes white soft-rots.
Jest to gatunek bardzo zmienny, z licznymi formami przejściowymi do wrośniaka strefowanego (Trametes ochracea), wrośniaka miękkowłosego (Trametes pubescens) i wrośniaka szorstkiego (Trametes hirsuta).

space

U wrośniaka miękkowłosego (Trametes pubescens) powierzchnia kapelusza jest biaława, bez kolorowych strefowań.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021024.9.02 - Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny); okolice Obornik Śląskich
021024-9
leg. Marek Snowarski
/okolice Obornik Śląskich/ #8
znalezisko 20041023.1.04 - Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny); lasy milickie
041023-1
/lasy milickie/ #9
znalezisko 19981026.1.98 - Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
981026-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #3
znalezisko 19980531.8.98 - Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny); Dolny Śląsk, dolina Odry
980531-8
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #3