grzyby.pl

Stereum ostrea (Blume et T. Nees) Fr.

skórnik wielobarwny
Stereum fasciatum (Schwein.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereum Stereum Stereum StereumStereumskórnik gałązkowy (Stereum ochraceoflavum)skórnik dębowy (Stereum gausapatum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na martwych, leżących pniach drzew liściastych.W lasach liściastych i mieszanych, na martwych, leżących pniach drzew liściastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony