grzyby.pl

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr.

skórnik krwawiący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stereum Stereum Stereum StereumStereumskórnik pomarszczony (Stereum rugosum)skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum)
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu; 11.03.2003, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)
przebarwienie przy otarciu po ok. 60 sek.; na sosnowej gałęzi bez kory, leżącej na ziemi, od spodu
Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych i żywych pniach drzew iglastych, najczęściej na świerku, kosodrzewinie i sośnie zwyczajnej, rzadko na jodle i modrzewiu, także na egzotycznych drzewach iglastych. Owocniki tworzą się w przeciągu całego roku.

Na grzybni tego gatunku pasożytuje trzęsak mózgowaty (Naematelia encephala).Na martwych i żywych pniach drzew iglastych, najczęściej na świerku, kosodrzewinie i sośnie zwyczajnej, rzadko na jodle i modrzewiu, także na egzotycznych drzewach iglastych. Owocniki tworzą się w przeciągu całego roku.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030311.2.ww - Stereum sanguinolentum (skórnik krwawiący); Kotlina Sandomierska
030311-2
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #4