grzyby.pl

Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto

tarczówka szaroniebieska
Aleurodiscus lividocaeruleus (P. Karst.) P.A. Lemke
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]