grzyby.pl

Sparassis brevipes Krombh.

siedzuń dębowy, szmaciak krótkotrzonowy
Sparassis laminosa Fr. · Sparassis nemecii Pilát et Veselý
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)
Sparassis brevipes (siedzuń dębowy)

cechy charakterystyczne

Stosunkowo jasny, słomkowożółty. Końcówki gałązek prawie płaskie, nie są silnie kędzierzawo pofalowane jak u siedzunia sosnowego (Sparassis crispa).

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.49 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. W rozporządzeniu jako Sparassis brevipes.
Pasożyt tworzący owocniki przy jodle i świerku, rzadko przy drzewach liściastych - buku i dębie.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Bardzo podobne, jeśli nie identyczne, osobniki wyrastające na korzeniach jodły bywają także wydzielane w osobny takson - Sparassis nemecii - ma on szerokie, jasne rozgałęzienia.

space

wybrane okazy · selected collections

#7
08 09 09 - 3
leg. Andrzej Szczepkowski
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? [133]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Sparassis brevipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

322184 326990 BC-49 24482 CB-24 20229 DE-56 120127 DF-96 24086 DF-97 189235 DG-12 155285 DG-16 347377 DG-26 189691 DG-27 360213 121180 EE-54 367169 EE-64 367171 EF-89 43840 EG-08 38317 EG-09 122139 43470 EG-11 80961 EG-28 45161 44964 EG-29 45167 EG-35 123155 FG-20 122012 FG-21 38305 FG-28 40323 FG-33 77078 FG-46 290608 GC-02 181472 144850 181471

 ID20229  Sparassis brevipes; Przy drodze leśnej Kalisz Kaszubski-Dziemiany. Droga równoległa do torów kolejowych ok.1 km, CB-24; 2005.09.04; Las mieszany, żyzny, wilgotny, bagienka, buk, sosna, jodła, grab, olcha, brzoza.; U ponóża starej jodły. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jedno z nielicznych miejsc gdzie rosną stare jodły.

fot. 18026 fot. 18027

2 pażdziernik 2005r stwierdziłem,iż na tym samym miejscu wyrósł nowy owocnik,jest trochę mniejszy od poprzedniego.

 ID24086  Sparassis laminosa; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.06.18; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Sebastian Pinczer; eksykat: brak, TAK - fazy wzrostu owocnika, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23900

 ID24482  Sparassis laminosa; ok. 10 km na pd od Chodzieży, przy parkingu leśnym koło drogi nr 11 na wysokosci wsi Ostrówki, BC-49; 2005.10.26; las dębowy z domieszką świerku; zmurszały pieniek, prawdopodobnie dębowy 4 owocniki, największy 15 cm średnicy; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; weryfikował: Anna Kujawa, 2005.10.30; eksykat: tak, w herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Oznaczenie niepewne, być może Sparassis crispa, choć siedlisko i pokrój wskazują na S. laminosa. Po konsultacji z Kustoszem zdecydowano zgłosić jako S. laminosa.
fot. 24469 fot. 24470

 ID38305  Sparassis nemecii; Ropianka k/Dukli, pow. Krosno, FG-21; 2006.08.12; Cienisty las jodłowo-bukowy; U podstawy (na korzeniach) znacznie już zmurszałego pniaka jodłowego 4 dojrzałe owocniki w dość dobrym stanie, na powierzchni ok. 1 m kwadrat., na niektórych ślady żerowania ślimaków i gryzoni. Największy o wymiarach ok. 40x25 cm.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 47422 fot. 47423 fot. 47424

 ID38317  Sparassis nemecii; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG-08; 2006.08.15; Las jodłowy z domieszką drzew liściastych; na korzeniu jeszcze zdrowego pniaka po ściętej jodle pojedynczy, zdrowy owocnik o średnicy 19 cm; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 47437 fot. 47438


ID40323 Sparassis brevipes; Rezerwat "Cisy w Serednicy". Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2006.08.23; Las jodłowy; Na ziemi Kilka skupień, w odległości 2-3m; leg. Piotr Chachuła; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: W Rezerwacie znalazłem dwa stanowiska z owocnikami tego gatunku.

fot. 50808 fot. 50809 fot. 50810

 ID43470  Sparassis nemecii; Pagorzyna pow. Gorlice, 2 km SW, EG-09; 2006.09.01; las jodłowy z domieszką sosny i dębu, bardzo cieniste stanowisko; u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego 1 owocnik o średnicy ok. 20 cm; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 55613

 ID43840  Sparassis nemecii; Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 3 km NE, EF-89; 2006.09.03; las jodłowy bardzo cienisty; u podstawy mało zmurszałego pniaka jodłowego jeden owocnik uszkodzony przez gryzonie lub ślimaki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 56105 fot. 56106

 ID44964  Sparassis nemecii; Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.05; las jodłowo - świerkowy; u podstawy silnie zmurszałego pniaka jodłowego pojedynczy owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 57754 fot. 57755

 ID45161  Sparassis nemecii; Smerekowiec k/Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.22; stary las jodłowy z domieszką buka; u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń (szmaciak) jodłowy
fot. 58110 fot. 58111

 ID45167  Sparassis nemecii; Krzywa k/Gładyszowa, pow. Gorlice, Beskid Niski, EG-29; 2006.09.22; przerzedzony, stary las bukowo - jodłowy, ale o gęstym podszyciu; u podstawy średnio zmurszałego pniaka jodłowego 1 stary owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń (szmaciak) jodłowy. Na zdjęciu widać wrośniętą w owocnik gałązkę młodej jodełki.
fot. 58121 fot. 58122

 ID77078  Sparassis nemecii; Las między Wolą Niżną, a Polanami Surowicznymi (granica powiatów krośnieńskiego i sanockiego), FG-33; 2007.09.02; Las jodłowy z domieszką młodego buka; chyba na korzeniach jodły 1 owocnik (ok. 50-60 cm średnicy); leg. Anna Hreczka; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120482 fot. 120483 fot. 120484

 ID80961  Sparassis brevipes; Gorczański PN, Konina, Powiat Limanowski, EG-11; 2006.09.07; dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy; na korzeniach jodły 2 osobniki; leg. Marek Ruciński; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 129404

 ID120127  Sparassis nemecii; 1 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2008.10.06; wielogatunkowy las mieszany-gł.jodła i dąb; na murszejącym pniaku (prawdopodobnie jodły) i przy nim trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 214426

__________fot. 214427 fot. 214428

 ID121180  Sparassis nemecii; Zubrzyca pod Babią Górą, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2008.09.11; las świerkowo-jodłowy; u podstawy jodły, w mchu i krzewinkach czarnej jagody jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217314 fot. 217315

 ID122012  Sparassis nemecii; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 2008.08.16; Stary, cienisty las bukowo - jodłowy; na korzeniu jodły przykrytym ściółką pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń jodłowy
fot. 219237 fot. 219238

 ID122139  Sparassis nemecii; Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski, EG-09; 2008.09.04; las jodłowy z dębem, bukiem i sosną; u podstawy mało zmurszałego pniaka jodłowego pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń jodłowy

fot. 219514 fot. 219515

 ID123155  Sparassis laminosa; pow. nowosądecki, w pobliż kosarzysk, okolice góry Niemcowa, EG-35; 2008. 08. 09; las iglasty z przewagą jodły i świerka; na korzeniach drzewa pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221992

 ID144850  Sparassis laminosa; Puszcza Knyszyńska, 6 km NE Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2009.09.05; Około 20-letni las świerkowy posadzony na miejsce wyciętego starego lasu puszczańskiego, dość liczne pozostałe dębowe pnie.; Pień dębowy Jeden owocnik o średnicy około 10 cm.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/270402.html

 ID155285  Sparassis laminosa; SE Kubalonka, przy czerwonym szlaku z Kubalonki na Stecówkę, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG-12; 2009.09.23; górski las iglasty świerkowy, pojedyncze buki; na korzeniach świerka, u podstawy świerkowej karpy trzy lub cztery owocniki zrośnięte ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303250 fot. 303251 fot. 303252

stanowisko
fot. 303253

 ID181471  Sparassis laminosa cf.; 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,09,07; Stary mieszany las puszczański; pień dębowy jeden owocnik tuż obok pnia; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393984 fot. 393985

Uwaga (B. Gierczyk): Ekologia wskazuje na poprawne oznaczenie, jednakże cechy zaprezentowane na zdjęciach nie w pełni odpowiadają S. laminosa (dodano cf. do oznaczenia zgłaszającego).

 ID181472  Sparassis laminosa cf.; 4 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,09,07; Stary mieszany las puszczański; Pień dębowy dwa owocniki, wiekszy na pniu i mniejszy tuż obok pnia; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393990 fot. 393991 fot. 393992

Uwaga (B. Gierczyk): Ekologia wskazuje na poprawne oznaczenie, jednakże cechy zaprezentowane na zdjęciach nie w pełni odpowiadają S. laminosa (dodano cf. do oznaczenia zgłaszającego).

 ID189235  Sparassis laminosa; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; ; las jodłowy z pojedynczymi bukami; na korzeniach jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: owocnik częściowo nadgryziony przez zwierzęta leśne
fot. 434356 fot. 434357

ID189691 Sparassis laminosa; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2011.08.13; las jodłowy; przy pniu (na korzeniach) jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 436306 fot. 436307

 ID290608  Sparassis laminosa; okolice Turzańska szlak z Przełęczy pod Suliłą na Chryszczatą w niższym położeniu, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-46; 2016.09.04; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; u podstawy jodły 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 875742 fot. 875743 fot. 875744 fot. 875745

 ID322184  Sparassis brevipes; między Łopuchówkiem, a Boduszewem przy drodze św Jakuba 52.5765097N, 17.0760389E, pow. Poznański, woj. Wielkopolska; 2018.12.03; Las świeży. Grąd. Gatunki: dąb szypułkowy, grab, jawor, buk. Siedzuń rósł bezpośrednio przy grabie.; Odsłonięto ściółkę dookoła aby sprawdzić miejsce wzrostu owocnika. Nie stwierdzono w podłożu pozostałości po pniach, korzeniach sosen, w podłożu były napływy korzeniowe grabu, przy których rósł siedzuń Pojedynczo; leg. Piotr Grześ; det. Piotr Grześ; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi: Z jednej strony uszkodzony, możliwe że zjedzony, z innej strony zgniły. Nadleśnictwo Łopuchówko adres leśny: 09-14-3-10-95 -ifot. 1054004fot. 1054005fot. 1054006

 ID326990  Sparassis brevipes; ok. 1,5-2 km (azymut 120 stopni) od m. Sachalin i ok. 1,5-2 km od m. Chmiel Drugi (azymut 200 stopni), pow. lubelski, woj. lubelskie; 2019.10.27; las dębowo-grabowo-bukowy z domieszką sosny; na ziemi z gałązkami drzew liściastych pojedynczo; leg. Krzysztof Stasiak; det. Krzysztof Stasiak; eksykat: nie dotyczy (gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: Rozmiar grzyba w dniu 27.10: ok. 20 cm. Położenie: Nadleśnictwo Świdnik, Leśnictwo Chmiel, komórka leśna 388
fot. 1107301

 ID347377  Sparassis laminosa; Zawoja, pod Babia Górą, pow. suski, woj. małopolskie, DG-16; 2021.08.07; Las bukowo-jodłowy; Pod jodlami przy strumieniu 2 owocniki; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak
uwagi: fot. 1248366

 ID360213  Sparassis laminosa; Zubrzyca Górna - 49.571751, 19.608648, pow. suski, woj. małopolskie, DG-27; 2022.08.20; Las jodłowo-bukowy; u podstawy jodły, na wzniesieniu jeden owocnik wielkości piłki nożnej; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak
uwagi: fot. 1364229

ID367169 Sparassis brevipes; Belno, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE-54; 14.08.2022; las bukowo-jodłowy; na korzeniach jodły jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak
uwagi: fot. 1422690

ID367171 Sparassis brevipes; Wiśniówka, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-64; 2022.09.10; las jodłowo-bukowy z domieszka dęba; na korzeniach jodły dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak
uwagi: fot. 1422704fot. 1422705

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji