takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Deconica horizontalis (Bull.) Noordel.

Melanotus horizontalis (Bull.) P.D. Orton

GREJ: ID281291 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID281291 (© autora fot.)

GREJ: ID281291 (© autora fot.)