grzyby.pl

Deconica merdaria (Fr.) Noordel.

łysiczka pomiotowa
Psilocybe merdaria (Fr.) Ricken [główna w czekliście] · Stropharia ventricosa Massee
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Deconica Deconica Deconica DeconicaDeconicałysiczka czarnobrązowa (Deconica montana)łysiczka ciemnobrązowa (Deconica subviscida)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID276555 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pastwiskach, na odchodach bydlęcych i w lasach na opadłych, butwiejących liściach.Na pastwiskach, na odchodach bydlęcych i w lasach na opadłych, butwiejących liściach.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem