grzyby.pl

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.

twardziak zimowy, żagiew zimowa
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinus brumalis (twardziak zimowy)
na leżacych gałązkach bukowych
Lentinus brumalis (twardziak zimowy)
Lentinus brumalis (twardziak zimowy)
na opadłych gałęziach w lesie mieszanym

owocnik

Lentinus brumalis (twardziak zimowy)
Kapelusz żółtawobrunatny, ciemnobrunatny, ciemnoczerwonobrunatny do czarnobrunatnego, często z rdzawym lub żółtawym odcieniem, czasem niewyraźnie pręgowanay, z wiekiem silnie płowieje; 20-70(100) mm średnicy, młody półkulisty, potem wypukły, w środku zwykle wgłębiony; powierzchnia za młodu naga i tylko na brzegu nieznacznie szorstka lub z krótkimi szczeciniastymi i filcowatymi włoskami (zwłaszcza na peryferiach), dojrzała naga lub mniej lub bardziej szorstka lub pokryta niewyraźnymi łuseczkami; brzeg kapelusza ostry, za młodu i gdy podeschnięty to podwinięty.

space

Pory bladoochrowe, o grubych ostrzach z białym nalotem; dość zmiennej wielkości, początkowo obłe, potem wydłużone i wielokątne, mniej więcej promieniście ułożone, 0.3-1-2 x 0.2-0.6-1 mm średnicy. Rurki krótkie (1-3 mm długości), czasem nieco zbiegające na trzon.

space

Pileus yellowish-brown, dark brown, dark red-brown to black-brown, often with rusty or yellowish tint, sometimes indistinctly striate, with age strongly fading; 20-70(100) mm in diameter, young hemispherical, later convex, centrally usually depressed; when young surface glabrous and only at the margin slightly coarse or with short bristly and velvety hairs (especially peripherally), at maturity glabrous or more or less rough or indistinctly squamulose; pileal margin acute, when young and somewhat dried up incurved.

space

Pores pale ochraceous, with thick white pruinose edges; quite variable in size, initially rounded, later oblong and polygonal, more or less radially laid out, 0.3-1-2 x 0.2-0.6-1 mm in diameter. Tubes short (1-3 mm long), sometimes subdecurrent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte.
Spore print white. Spores cylindrical, allantoid.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek pospolity. Występuje na martwym drewnie drzew liściastych, często na leżących gałęziach i kłodach. Owocniki pojawiają się najliczniej wczesną wiosną (marzec, kwiecień) i późną jesienią (październik, listopad).
Common. Usually early spring and late fall, solitary or few together on fallen branches and trunks of decidious trees.
Twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) - pory b. drobne, < 0.5mm szerokości, u młodych owocników prawie niedostrzegalne. Kapelusz i trzon ciemniejsze. Wyrasta na grubszych gałęziach i pniakach drzew liściastych. Wyrasta po sezonie żagwi zimowej, od końca kwietnia do połowy czerwca.

space

twardziak orzęsiony (Lentinus substrictus) - pores very fine, < 0.5 mm broad, in young sporocarps barely visible. Cap and stipe darker. Found on bigger branches and stumps of deciduous trees. Found after the growing season of twardziak zimowy (Lentinus brumalis), from end of April to mid-June.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.,9,1,3 [17]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3967]
    Polyporus brumalis (Pers.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska i Strakulska 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda 2002, Wojewoda i in.2004, Wojewoda 2005, Friedrich 2001, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Lisiewska i Malinger 2001, Komorowska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Szczepkowski i Piętka 2007-2008, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Romański 2009, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Karasiński 2009a, Ślusarczyk 2012, Niemelä 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Karasiński 2016, Pietras i in. 2016a, Piskorski 2017 (as: Lentinus brumalis), Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: P. cf. brumalis), Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017 (as: Lentinus brumalis), Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018 , Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Lentinus brumalis), Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Wołkowycki 2022

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji