grzyby.pl

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam et Ryvarden

skórniczek szarobrązowy
Lopharia spadicea (Pers.) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi, na martwych drzewach liściastych, leżących pniach, gałęziach; lipiec-październik. Powoduje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3976]
    Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden · synonimy: Lopharia spadicea (Pers.) Boidin
    publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda 2000g, Friedrich 2010, Ślusarczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015 , Chachuła i in. 2015 , Szczepkowski 2016 , Wojewoda i in. 2016 (as: Lopharia spadicea), Gierczyk i in. 2018 (as: Lopharia spadicea), Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020, Kujawa i in. 2020a, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020

znaleziska Porostereum spadiceum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

345935 AB-65 365822 AB-94 341780 328049 AC-05 343601 CC-15 345732 CD-98 329052 CE-08 329051 CE-18 329050 CE-34 329049 CE-37 329046 329048 CE-38 329045 CE-39 329039 CE-47 253409 DE-35 260479 215072 231103 211528 DE-45 342303 339036 227055 207847 DE-46 216743 240571 216744 291747 DE-47 264993 DE-55 256743 253747 271563 240155 280739 229165 DE-56 365840 329075 DE-58 186300 DE-65 259689 189806 227407 155078 ED-16 279299 FG-22 356778

 ID155078  Porostereum spadiceum; 1,5 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2009.11.29; grupa przydrożnych drzew w lesie; na złamanej suchej robinii owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą,rozpostarto-dachówkowate; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 302449

więcej zdjęć i rozpoznanie tutaj https://www.bio-forum.pl/messages/33/299382.html

ID186300 Porostereum spadiceum; 1,5 km S, Pratkowice, gm.Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; ; rzadki lasek sosnowo-brzozowy pośród lasów sosnowych; na martwych, leżących na ziemi fragmentach młodego drzewka ( prawdopodobnie brzózki ) owocniki rozpostarte na spodniej stronie substratu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 412731
51 1 42,7 N ; 19 50 51,7 E

fot. 412732 fot. 412733 fot. 412734

 ID189806  (potwierdzenie 155078) Porostereum spadiceum; 1,5 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.08.15; grupa przydrożnych drzew w lesie; na złamanej suchej robinii owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą,rozpostarto-dachówkowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 27,25 N ; 19 23 44,34 E

fot. 436961 fot. 436962 fot. 436963

ID207847 Porostereum spadiceum; 2,5 km E od wsi Brudzice, gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.11.03; las sosnowy z domieszką brzóz; na pozostawionych po wycince koronach robinii licznie na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 28,7" N i 19st 22' 35,1" E

fot. 530121 fot. 530122 fot. 530123 fot. 530124 fot. 530125 fot. 530126

ID211528 Porostereum spadiceum; u podnóża Góry Kamieńskiej, 0,7 km NE od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2009.10.19; wąski pas brzeziny na granicy nieużytków i sztucznego lasu na G.Kamieńskiej; ścięta, pozostawiona po przecince, młoda brzoza leżąca na ziemi kilkadziesiąt owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 10" N i 19st 23' 58" E

owocniki w chwili znalezienia mocno nasiąknięte wodą

fot. 549159 fot. 549160 fot. 549161 fot. 549162

 ID215072  Porostereum spadiceum; Góra Kamieńska, południowe stoki; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.06.12; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola; na gałęziach i pędach robinii pozostawionych po przecince drzew co najmniej 6 grup w różnych lokalizacjach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06205, tak, notatka: nie
uwagi: Przykładowe namiary dwóch grup z dwóch różnych ATPOL-i:
51st 11' 55,25" N i 19st 26' 0,7" E
51st 12' 25,55" N i 19st 25' 18" E

fot. 566829 fot. 566830 fot. 566831 fot. 566832

ID216743 Porostereum spadiceum; 600 m S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.05.12; szpaler przydrożnych drzew przy drodze DK91; na pniaku po wyciętym drzewie ( jesionie ? ), z boku, na korze kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 59,8" N i 19st 29' 21,18" E

fot. 574349 fot. 574350 fot. 574351

przekrój przez owocnik
fot. 574352

ID216744 Porostereum spadiceum; 500 m SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.05.12; liściaste zadrzewienia -osiki, brzozy, dęby i inne; na gałęzi leżącej na ściółce kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 17,86" N i 19st 29' 56,35" E

fot. 574358 fot. 574359 fot. 574360 fot. 574361

ID227055 (potwierdzenie 207847) Porostereum spadiceum; 2,5 km E od wsi Brudzice, gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.13; las sosnowy z domieszką brzóz; na murszejących, pozostawionych po wycince koronach robinii grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Właściwe namiary: 51st 10' 28,4" N i 19st 22' 25,2" E

fot. 616889 fot. 616890 fot. 616891 fot. 616892

 ID227407  (potwierdzenie 155078) Porostereum spadiceum; 2 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2013.10.17; grupa przydrożnych drzew w lesie; na złamanej robinii grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 618520 fot. 618521 fot. 618522

 ID229165  Porostereum spadiceum; 0,8 km N od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.10; skraj lasu przy trasie DK1; na robiniowych gałęziach pozostawionych po przecince owocniki rozpostarto-kapeluszowe; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 30,5" N i 19st 21' 37,5" E

fot. 627429 fot. 627430 fot. 627431

 ID231103  Porostereum spadiceum; 1 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2009.10.11; las mieszany -brzozy, sosny, świerki, czeremchy i inne; na kikucie złamanego drzewka liściastego owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 0,6" N i 19st 23' 40,35" E

fot. 642949 fot. 642950 fot. 642951 fot. 642952 fot. 642953

 ID240155  Porostereum spadiceum; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.05.17; śródpolny pas zadrzewień -brzozy, sosny, wierzby szare; na gałęziach złamanej wierzby owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 35,2" N 19st 21' 54,8" E

fot. 680450 fot. 680451 fot. 680452

 ID240571  Porostereum spadiceum; 1 km SE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.05.31; las sosnowy typu tyczkowina, drągowina; na gałęziach robinii pozostawionych po wycince owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 27,64" N i 19st 27' 48,93" E

fot. 681905 fot. 681906 fot. 681907 fot. 681908 fot. 681909

ID253409 Lopharia spadicea; 100m na E od dawnych zabudowań Młyna Bezula (Dzietrzkowice), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2014.12.06; dawna żwirownia, porosła wierzbami, olchami, dębami, brzozami, osikami; na suchej gałęzi wierzby płatowo na dł. o,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Teren prywatny. Gmina Łubnice.Omówiony w watku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/725737.html
fot. 730419 fot. 730420 fot. 730421 fot. 730422

 ID253747  Porostereum spadiceum; 550 m SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.12.07; wąski pas robinii oddzielający śródleśną łąkę od pól; na gałęziach złamanego konaru robinii dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 08" N i 19st 23' 10" E

fot. 731696 fot. 731697 fot. 731698

 ID256743  Porostereum spadiceum; 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2015.01.17; pas lasu mieszanego nad rzeczką; na martwych gałęziach liściastego krzewu owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36" N i 19st 19' 28" E

fot. 745187 fot. 745188 fot. 745189 fot. 745190 fot. 745191

 ID259689  Porostereum spadiceum; 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2015.05.03; śródleśna kępa drzew i krzewów liściastych; miejsce składowania drewna itp; na gałęziach robiniowych leżących na ziemi owocnki rozpostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47" N i 19st 17' 15,8" E

fot. 755183

 ID260479  (potwierdzenie 215072) Porostereum spadiceum; Góra Kamieńska ( zachodni stok ), gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2015.05.10; sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola; na gałęziach robinii pozostawionych po przecince drzew kilka grup; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 757830 fot. 757831 fot. 757832 fot. 757833

 ID264993  Porostereum spadiceum; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2015.07.11; las liściasty -brzozy, graby, olchy i inne; na zmurszałym konarze leżacym na ziemi owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 6,8" N i 19st 35' 27" E

fot. 774676 fot. 774677 fot. 774678 fot. 774679

 ID271563  Porostereum spadiceum; 1 km E od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.11.07; samosiejkowy, rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek; na murszejących gałęziach liściastego wyrzuconych w lasku owocniki liczne, rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,3" N i 19st 23' 37" E

fot. 802507 fot. 802508 fot. 802509 fot. 802510

ID279299 Porostereum spadiceum; Warszawa, Fort Bema, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-16; 2016.03.12; obrzeże parku, ruderalnie; na gałęzi liściastego, prawdopodobnie klonu jesionolistnego kilka owocników obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/829685.html

ID280739 Porostereum spadiceum; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.12; ols nad śródleśnym strumieniem; na murszejącej gałęzi leżącej na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 20" N i 19st 22' 16" E

fot. 838584 fot. 838585

ID291747 Porostereum spadiceum; 1,3 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.08.07; śródleśna kępa robinii; na robiniowej gałęzi leżącej na ziemi kilka owocników na gałęzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 59" N i 19st 28' 6,5" E

fot. 880595 fot. 880596

ID328049 Porostereum spadiceum; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.05; żyzna buczyna; na gałęziach bukowych w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1115006 fot. 1115007 fot. 1115008 fot. 1115009 fot. 1115010 fot. 1115011
zarodniki: 6,2-7,7 µm x 3,0-3,9 µm (średnio: 7 x 3,4 µm), Q: 1,6-2,3 (średnio 2,1):
fot. 1115012
sprzążki obecne:
fot. 1115013
trama:
fot. 1115014
pseudocystydy:
fot. 1115015 fot. 1115016

ID329039 Lopharia spadicea; 500 m na N-E od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2019.11.05; las mieszany: sosna,świerk, akacja,brzoza, grab,osika; na opadłych gałęziacj akacji płatowo na 3 gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Ożarów oddział 189. Gmina Wieluń.
fot. 1122867 fot. 1122868 fot. 1122869 fot. 1122870 fot. 1122871

ID329045 Lopharia spadicea; 500 m na E od Krajanki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2019.11.19; Las mieszany: sosna,brzozy, dęby, akacje, czeremchy; na leżących na ziemi gałęziach dębowych płatowo na 1 gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 6B. Gmina Czastary.
fot. 1122919 fot. 1122920 fot. 1122921 fot. 1122922 fot. 1122923

ID329046 Lopharia spadicea; 1,7 km na N od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.11.20; Las mieszany: sosna, brzozy,akacje; na leżącej na ziemi gałęzi akacji płatowo na 1 gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 976. Gmina Bolesławiec.
fot. 1122931 fot. 1122932 fot. 1122933 fot. 1122934 fot. 1122935 fot. 1122936

ID329048 Lopharia spadicea; 50 m na N od Makowszczyzny (Wójcin), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.11.23; las mieszany: dąb, akacja,brzoza,osika; na leżących na ziemi gałęziach akacji płatowo na 2 gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 7. Gmina Łubnice.
fot. 1122951 fot. 1122952 fot. 1122953 fot. 1122954

ID329049 Lopharia spadicea; 700 m na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-34; 2019.10.21; Las iglasty, wzdłuż drogi akacje; na leżącej na ziemi gałęzi dębowej płatowo na 1 gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Syców Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 204. Gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1122960 fot. 1122961 fot. 1122962 fot. 1122963

ID329050 Lopharia spadicea; 300 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-18; 2020.01.20; Las mieszany: sosna,świerk,brzoza,osika,olcha, wzdłuż drogi akacje; na leżących na ziemi gałęziach akacji płatowo na kilku gałęziach akacji; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Złoczew, Leśnictwo Grzyb oddział 258. Gmina Klonowa.
fot. 1122971 fot. 1122972 fot. 1122973 fot. 1122974 fot. 1122975 fot. 1122976

ID329051 Lopharia spadicea; 200 m na S od Kosmali, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-08; 2019.01.20; zagajnik akacjowy; na leżącej na ziemi gałęzi akacji płatowo na 1 gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 23. Gmina Czajków.
fot. 1122986 fot. 1122987 fot. 1122988 fot. 1122989 fot. 1122990 fot. 1122991 fot. 1122992 fot. 1122993

ID329052 Lopharia spadicea; 200 m na S-W od Białej (Błaszki), pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-98; 2020.01.18; las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy, wzdłuż drogi akacje; na leżącej na ziemi gałęzi akacji płatowo na 1 gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Orły oddział 26. Gmina Błaszki.
fot. 1123001 fot. 1123002 fot. 1123003 fot. 1123004 fot. 1123005 fot. 1123006

ID329075 Lopharia spadicea; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.12.24; skraj olsu -olcha, czeremcha; na martwych gałęziach krzewu grupa ponad 100 owocników, część pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 52,3" N i 19st 26' 41,2" E

fot. 1123239 fot. 1123240 fot. 1123241 fot. 1123242

ID339036 Lopharia spadicea; 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.11.08; las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby i inne; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi owocniki rozpostarto-dachówkowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 48,5" N 19st 22' 59" E

fot. 1188305 fot. 1188306 fot. 1188307 fot. 1188308

ID341780 Porostereum spadiceum; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.12.31; kwaśna buczyna; na gałęziach i konarach powalonego przez wiatr Fagus rozpostarto-odgięty, kilkaset częściowo pozrastanych ze sobą owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1202565 fot. 1202566 fot. 1202567 fot. 1202568 fot. 1202569 fot. 1202570

ID342303 Lopharia spadicea; 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.01.06; młody las mieszany -sosna pospolita, sosna wejmutka, wierzba, brzoza, robinia, osika; na martwych, murszejących gałęziach wierzby kilkadziesiąt owocników, w większości pozrastanych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 38" N 19st 24' 57,5" E

fot. 1205975 fot. 1205976 fot. 1205977 fot. 1205978 fot. 1205979

ID343601 Porostereum spadiceum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Koszewo), 0,5 km na SW od Koszewa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-05; 2021.03.26; naturalistyczny park podworski; na konarze Betula pendula rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215672 fot. 1215673 fot. 1215674 fot. 1215675

ID345732 Porostereum spadiceum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2021.04.18; Przydrożny rów - pas drogowy DW-244; Gruba gałąź kasztanowca Kilka rozpostartych owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1231845 fot. 1231846

 ID345935  Porostereum spadiceum; os. Teatralne, drzewa wzdluz ulicy, Nowa Huta, Krakow, pow. krakowski, woj. Malopolskie; 2021.06.24; klony, deby; obumarły konar klonu w grupie, kilkanascie sztuk; leg. Ryszard Janiczek; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009207, tak
uwagi: fot. 1233313 fot. 1233314 fot. 1233315

 ID356778  Porostereum spadiceum; zbocze góry Cergowa przy czerwonym szlaku pieszym, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2020.01.01; Las głównie bukowy z jodłą i in.; martwy młody buk owocniki rozpostarto odgięte wzdłuż pieńka (kilkadziesiąt cm); leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009260, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1328303 fot. 1328304 fot. 1328305

Wątek: Porostereum spadiceum

ID365822 Porostereum spadiceum; Goleniów, ul. Przestrzenna, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2023.01.18; las komunalny So na skraju Ak, Db; leżące, pocięte, zeszłoroczne konary Robinia pseudoacacia kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Skórniczek szarobrązowy fot. 1408462fot. 1408463fot. 1408464fot. 1408465
strzępki fot. 1408466
sprzążki fot. 1408467
podstawki fot. 1408468
pseudocystydy fot. 1408469fot. 1408470
zarodniki fot. 1408471

ID365840 Porostereum spadiceum; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2023.01.14; wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, buki i inne; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi owocnik rozpostarto-kapelusikowaty na dł. ok. 70 cm; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0349 19,5102

fot. 1408544 fot. 1408545 fot. 1408546

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji