grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden

skórniczek szarobrązowy
Lopharia spadicea (Pers.) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phanerochaetaceae Phanerochaetaceae Phanerochaetaceae PhanerochaetaceaePhanerochaetaceaestrzępkoskóreczka pomarszczona (Hyphodermella corrugata)pięknoskórnik modry (Terana caerulea)