red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Lopharia spadicea (Pers.) Boidin

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden