grzyby.pl

Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden

strzępkoskóreczka pomarszczona
Odontia corrugata (Fr.) Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phanerochaetaceae Phanerochaetaceae Phanerochaetaceae PhanerochaetaceaePhanerochaetaceaekolczateczek drobny (Mycorrhaphium pusillum)skórniczek szarobrązowy (Porostereum spadiceum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych gałęziach topoli osiki i dębów.Na martwych gałęziach topoli osiki i dębów.
Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony