grzyby.pl

Terana caerulea (Schrad. ex Lam.) Kuntze

pięknoskórnik modry
Pulcherricium coeruleum (Schrad. ex Lam.) Parmasto
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Saprotrof. W lasach i parkach, na zmurszałym drewnie np. starych pniach i pniakach sosny i wierzby; czerwiec-listopad.Saprotrof. W lasach i parkach, na zmurszałym drewnie np. starych pniach i pniakach sosny i wierzby; czerwiec-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony