red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inocybe godeyi Gillet

strzępiak czerwieniejący
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi