fot. mj-InocybeGodeyi_F027_13 (574×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Inocybe godeyi (strzępiak czerwieniejący)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek