fot. sj-vlaknice_godeyova_1 (609×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.06.1999, Raèice-Jevíèko, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek