grzyby.pl

Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner

maślanka ochrowopłowa, łysiczka ochrowopłowa
Psilocybe subericaea (Fr.) Sacc. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum)maślanka ceglasta (Hypholoma lateritium)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID211902 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID211901 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pomiędzy sosnami, na ściółce i resztkach roślin zielnych oraz mchów. Saprotrof.Pomiędzy sosnami, na ściółce i resztkach roślin zielnych oraz mchów. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem