grzyby.pl

Hypholoma subviride (Berk. et M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa, łysiczka zielonawa
Hypholoma fasciculare var. subviride (Berk. et M.A. Curtis) Krieglst. · Psilocybe subviridis (Berk. et M.A. Curtis) Sacc. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Gatunek bywa utożsamiany z maślanką trującą (Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.), np. GBIF. (2023-1-1)
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka ceglasta (Hypholoma lateritium)łysiczka bagienna (Hypholoma udum)
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)
Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na drewnie np. sosnowym; lipiec-wrzesień.W lasach różnego typu, na drewnie np. sosnowym; lipiec-wrzesień.

jadalne czy trujące? 🔴

Prawdopodobnie trująca.[105]Prawdopodobnie trująca.[105]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050912.2.05 - Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa); Puszcza Białowieska
050912-2
/Puszcza Białowieska/ #6