trującyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa łysiczka zielonawa
Psilocybe subviridis (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
na stronie — znaleziska