grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hygrocybe mollis (Berk. et Broome) M.M. Moser