takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hygrocybe mollis (Berk. et Broome) M.M. Moser