takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar.