grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar.