chronionyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.11); b/wył. gosp. (§7.1)

Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser

wilgotnica okazała
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.11 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na łąkach.