grzyby.pl

Gymnopus

łysostopek, pieniążek 
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Omphalotaceae Omphalotaceae Omphalotaceae OmphalotaceaeOmphalotaceaetwardnik japoński (Lentinula edodes)twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans)
Grzyby saprotroficzne, rzadko pasożytnicze. Wyrastają na ziemi, na drewnie, rzadko ma korzeniach martwych, rzadko żywych, roślin zielnych lub drzew.Grzyby saprotroficzne, rzadko pasożytnicze. Wyrastają na ziemi, na drewnie, rzadko ma korzeniach martwych, rzadko żywych, roślin zielnych lub drzew.
Wiele gatunków niejadalnych lub słabo trujących. Niektóre są jadalne ale mało wartościowe, z uwagi na nikłość miąższu, brak przyjemnego smaku i łykowatość.Wiele gatunków niejadalnych lub słabo trujących. Niektóre są jadalne ale mało wartościowe, z uwagi na nikłość miąższu, brak przyjemnego smaku i łykowatość.