grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill

łysostopek pospolity, pieniążek dębowy
Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus Gymnopus Gymnopus GymnopusGymnopusłysostopek pozrastany (Gymnopus confluens)łysostopek wrzecionowatotrzonowy (Gymnopus fusipes)
Collybia dryophila
grupa w lesie dębowym; 01.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Collybia dryophila n 7
grupa na ściółce bukowej
Collybia dryophila
w grupach pod dębami
Collybia dryophila
w grupie pod dębami
Collybia dryophila
grupa na ściółce bukowej

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, zmienny w barwie, suchy bladokremowy, bladomięsisty, wilgotny brązowawoczerwonawy, żółtobrązowy, pomarańczowobrązowy; 20 – 60 mm średnicy, początkowo wypukły, potem płaski, czasem wklęsły z powyginanym brzegiem; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna nieco lepka; gdy wilgotny to brzeg prążkowany.

space

Trzon czerwonobrunatny, pomarańczowożółty, u góry jaśniejszy; 30 – 70 x 3 – 9 mm, równogruby, podstawa nieco rozdęta, elastyczny, łykowaty; powierzchnia gładka, naga.

space

Pileus hygrophanous, changing colour, dry pale-creamy, pale-fleshy, moist brownish-reddish, yellow-brown, orange-brown; 20 – 60 mm in diameter, initially convex, later plane, sometimes depressed with a wavy margin; surface smooth, dull, slightly viscid when wet; striate when moist.

space

Stipe red-brown, orange yellow, at apex lighter; 30 – 70 x 3 – 9 mm, equal, slghtly bulbous at base, elastic, tough; surface smooth, glabrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, nieamyloidalne, niedekstrynoidalne, 5 – 6 x 2 – 3 µm.

Spore print white, pale cream. Spores ellipsoid, smooth, inamyloid, not dextrinoid, 5 – 6 x 2 – 3 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka w pobliżu siebie (ale nie w wiązkach), od maja do listopada, w lasach liściastych i iglastych.

Very common. From summer till fall, few together, in all kinds of the woods, on needle or leaves litter and remains of bark or wood.

wartość

Jadalny, mało wartościowy, może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Edible with caution, could cause gastral problems.