grzyby.pl

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill

łysostopek pospolity, pieniążek dębowy
Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm. · Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres.[wg GBIF (2022-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Collybia dryophila
grupa w lesie dębowym
Collybia dryophila n 7
grupa na ściółce bukowej
Collybia dryophila
w grupach pod dębami
Collybia dryophila
w grupie pod dębami
Collybia dryophila
grupa na ściółce bukowej

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, zmienny w barwie, suchy bladokremowy, bladomięsisty, wilgotny brązowawoczerwonawy, żółtobrązowy, pomarańczowobrązowy; 20-60 mm średnicy, początkowo wypukły, potem płaski, czasem wklęsły z powyginanym brzegiem; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna nieco lepka; gdy wilgotny to brzeg prążkowany.

space

Trzon czerwonobrunatny, pomarańczowożółty, u góry jaśniejszy; 30-70 x 3-9 mm, równogruby, podstawa nieco rozdęta, elastyczny, łykowaty; powierzchnia gładka, naga.

space

Pileus hygrophanous, changing colour, dry pale-creamy, pale-fleshy, moist brownish-reddish, yellow-brown, orange-brown; 20-60 mm in diameter, initially convex, later plane, sometimes depressed with a wavy margin; surface smooth, dull, slightly viscid when wet; striate when moist.

space

Stipe red-brown, orange yellow, at apex lighter; 30-70 x 3-9 mm, equal, slghtly bulbous at base, elastic, tough; surface smooth, glabrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, jasnokremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, nieamyloidalne, niedekstrynoidalne, 5-6 x 2-3 µm.
Spore print white, pale cream. Spores ellipsoid, smooth, inamyloid, not dextrinoid, 5-6 x 2-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka w pobliżu siebie (ale nie w wiązkach), od maja do listopada, w lasach liściastych i iglastych, na ściółce, na ziemi, rzadko na drewnie, na glebach różnego typu (od kwaśnych do zasadowych).
Very common. From summer till fall, few together, in all kinds of the woods, on needle or leaves litter and remains of bark or wood.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, mało wartościowy z uwagi na cienki miąższ kapelusza i trzony niezdatne do spożycia z uwagi na łykowatość.[105][134]
Edible with caution, could cause gastral problems.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji