grzyby.pl
trującyniejadalny

Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel.

łysostopek cierpki, pieniążek palący
Collybia peronata (Bolton) P. Kumm.
Collybia peronata
masowo, w grupach, na ściólce bukowej; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Collybia peronnata
masowo w szeregach i kręgach pod świerkami
Collybia peronata
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku
Collybia peronata
grupa owocników, w lesie sosnowym na piasku
Collybia peronata
masowo, w grupach, na ściółce bukowej

owocnik

Collybia peronnata
Kapelusz żółtawo-czerwonawo-brązowawy, kasztanowobrązowawy, czerwonobrązowy z żółtawymi i ochrowymi odcieniami, suchy jaśniejszy, ochrowy; powierzchnia sucha i gładka, brzeg długo podgięty; wypukły, z wiekiem płaski do wklęsłego, (20) 30 - 60 mm średnicy.

space

Trzon barwy blaszek, żółtobrązowawy; cylindryczny, wysmukły, cienki, 40 – 80 x 4 – 8 mm; powierzchnia trzonu drobno kosmkowata, u podstawy z grubą warstwą białej, lub żółtawej filcowatej grzybni.

space

Pileus yellowish-reddish-brownish, chestnut-brownish, red-brown with yellowish and ochraceous tint, dry lighter coloured, ochraceous; surface dry and smooth, margin incurved for a long time; convex, with age plane to concave, (20) 30 - 60 mm in diameter.

space

Stipe colour of the gills, yellow-brownish; cylindrical, slender, thin, 40 – 80 x 4 – 8 mm; surface of the stipe finely fibrillose, at the base with a thick layer of white or yellowish tomentose mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6 – 8 x 3 – 4 µm.

Spore print white, cream-coloured. Spores ellipsoid, smooth, 6 – 8 x 3 – 4 µm.

występowanie

Bardzo częsty; od lipca do listopada, zwykle masowo w grupach w lasach liściastych i iglastych na ściółce; szczególnie często na liściach bukowych.

Common, from summer till fall, often in masses on leaves and needles, in hardwood and coniferous forests, especially common on beech leaves.

wartość

Niejadalny z uwagi na ostry smak.

Inedible because of hot taste.

uwagi

Wśród pieniążków wyróżnia się palącym smakiem i żółtawą, filcowatą grzybnią u podstawy.

This species is well characterised by its burning-hot taste and tomentose stipe.