grzyby.pl

Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata et R.H. Petersen

szczetkostopek szpilkowy, twardzioszek szpilkowy
Gymnopus androsaceus (L.) Della Maggiora et Trassinelli · Marasmius androsaceus (L.) Fr. · Setulipes androsaceus (L.) Antonin [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
masowo na igłach sosnowych
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
masowo na igłach sosnowych
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
masowo na igłach, gałązkach i kawałkach kory sosnowej
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
masowo na opadłych igłach świerkowych
Unidentified-Tricholomataceae (niezidentyfikowane)
blaszki szerokie, przyrośnięte do trzonu
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
masowo na igłach sosnowych w pasie lasu za wydmami nadmorskimi
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
są to naprawdę drobne grzyby, zwracają uwagę jedynie masowym występowaniem
Paragymnopus perforans (twardziaczek kapuścianny)
pokrój
Paragymnopus perforans (twardziaczek kapuścianny)
blaszki

owocnik

Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
blaszki, masowo na igłach sosnowych
Kapelusz cielistobrązowawy, w centrum ciemniejszy; 3-12 mm średnicy. Wypukły, pomarszczony i powyginany, brzeg może być prążkowany. Centrum płaskie lub nieco wgłębione.

space

Trzon ciemny, czarnobrązowy; nitkowaty, 20-60 x 0.3-0.5 mm, u góry może być rozszerzony; elastyczny, trudny do przerwania. Z podłoża wyrastają też liczne, włosowate wyrostki podobne do cienkich trzonów ale bez kapelusza.

space

Owocniki w czasie suchej pogody mogą zasychać i następnie w czasie opadów odżywać.

Pileus flesh-brownish coloured, centrally darker; 3-12 mm in diameter. Convex, wrinkled and flexuous, margin sometimes striate. Centrally flat or slightly depressed.

space

Stipe dark, black-brown; filiform, 20-60 x 0.3-0.5 mm, at the apex may be enlarged; elastic, tough, difficult to brake. From the substrate grow also numerous, threadlike thin stalks without cap.

space

Sporocarps in dry weather may dry up only to be revived by rain.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gymnopus androsaceus (szczetkostopek szpilkowy)
masowo na igłach sosnowych
Pospolity. Owocniki pojawiają się masowo po deszczach, od wiosny do jesieni, na opadłych igłach, gałązkach i szyszkach drzew iglastych, czasem na pędach Vaccinium myrtillus. Tak jak w przypadku innych twardzioszków w czasie między opadami wysychają i kurczą się tak, że stają się niemal niewidoczne, po kolejnych deszczach odżywają i kontynuują wzrost.
Common, spring-fall in large groups in coniferous forests on needle litter and other plant remains.

jadalne czy trujące? 🟡

Jadalny, ale z racji drobnych rozmiarów to bez znaczenia.
Too small to consider.
Twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans) wyrasta na igłach świerkowych, jego trzon nie jest nitkowaty - jest cienki ale ma łatwo zauważalną grubość, w górze jaśniejszy, ma nieprzyjemny, zapach przypominający czosnek lub psującą się kapustę. Często owocniki obu gatunków rosną obok siebie na igłach świerkowych. twardzioszek nalistny (Marasmius bulliardii) także wyrasta na igłach świerkowych - blaszki tego gatunku są połączone w kołnierzyk otaczający trzon.

twardziaczek kapuścianny (Paragymnopus perforans) grows on pine needles, its stipe is not filiform - it's thin but got easily visible thickness, in part under cap is paler brown and has a strong, revolting odour simillar to garlic or rotten cabbage. Sporocarps of both species often grows together on spruce needle litter. twardzioszek nalistny (Marasmius bulliardii) also grows on spruce needles, its lamellae are connected to a collar which separate them from the stipe.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kränzlin F., 1981-2005 — Fungi of Switzerland [26]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji