grzyby.pl

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.

klejówka świerkowa, klejówka kleista
Leucogomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pauz.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gomphidius glutinosus (klejówka świerkowa)
pokrój
Gomphidius glutinosus (klejówka świerkowa)
pokrój
Gomphidius glutinosus (klejówka świerkowa)
pokrój
Gomphidius glutinosus (klejówka świerkowa)
blaszki i trzon; cytrynowożółto przebarwiona podstawa trzonu

owocnik

Gomphidius glutinosus (klejówka świerkowa)
blaszki i trzon
Kapelusz orzechowy, brązowawy, brudno-szaro-brązowawy, z liliowym odcieniem, z wiekiem blednie i pojawiają się czarne plamy; średnica 50-80(130) mm, początkowo stożkowaty, potem wypukły, płaski, z zagłębieniem w centrum; powierzchnia gładka, silnie śluzowata; u brzegu kapelusza zwisają resztki śluzowatej osłony, brzeg podwinięty.

space

Trzon białawy, w dole chromowożółty, cytrynowożółty; powierzchnia lepka, śluzowata, w górze z resztkami śluzowatego pierścienia; 50-80 x 6-20 mm; pełny.

space

Pileus nutty-brown, brownish, sordid grey-brownish, with a lilac tint, with age fades and black spots appear; 50-80(130) mm in diameter, initially conic, later convex, plane, umbilicate; surface smooth, strongly mucous; at the margin of the cap pendant mucous veil remains, margin incurved.

space

Stipe whitish, at the base chrome-yellow, lemon yellow; surface viscid, mucous, at the apex pendant mucous annulus; 50-80 x 6-20 mm; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny (ciemno czerwono-brązowy). Zarodniki cylindryczno-wrzecionowate, gładkie, brązowoszare, 18-22 x 5-8 µm.
Spore print black (dark red-brown). Spores cylindric-fusiform, smooth, brown-grey, 18-22 x 5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Średnio pospolity, częstszy w górach. Owocniki wyrastają na ziemi, pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, w borach iglastych, pod świerkami z którymi tworzy mykoryzę.
Not common, summer to fall in coniferous forests, under Picea, solitary to gregarious.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, o wysoko cenionym przez smakoszy aromtycznym suszu. Przed przetwarzaniem należy usunąć z kapelusza grubą śluzowatą warstwę, gdyż jest nieapetyczna i podobno może u niektórych wywołać wymioty lub biegunki.
Edible.
klejówka różowa (Gomphidius roseus) mniejsza, kapelusz różowawo-czerwonawy, trzon krótki, zwężający się, u podstawy różowawy, pod sosnami.
klejówka plamista (Gomphidius maculatus) rośnie pod modrzewiami, kapelusz cielistoochrowy lub brązowocielisty z ciemnobrązowymi, czarnymi plamami; uszkodzona podstawa trzonu przebarwia się winnoczerwono.

space

wybrane okazy · selected collections

#7
03 10 03 - 13
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
#5
99 09 24 - 11
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? [133]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gomphidius glutinosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-89 350971 BB-00 193029 BB-20 144868 BB-80 297092 BC-64 83616 BF-25 39657 CB-14 80435 CB-24 178259 CB-25 171261 DE-45 327771 117012 305452 340246 DE-46 178675 DE-64 350584 DE-66 117992 DF-95 79053 DG-26 170385 EC-36 335616 EG-12 150777 EG-15 23731 EG-28 45166 FE-37 39784 FG-28 40270

 ID23731  Gomphidius glutinosus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gm. Chełmiec, EG-15; 2005.08.25; las mieszany, przy drodze leśnej (pod dębem, grabem, jarząbem, świerkiem, jodłą); na ziemi cztery owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050825-200 herb. Pinczer, nie, notatka: 050825-200; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

ID39657 Gomphidius glutinosus; Polanica Zdrój w kierunku Nw. Łomnicy, BF-25; 2006.08.27; Las świerkowy z domieszką buka, ok. 400 m. n.p.m., skarpa; piaszczysta skarpa 15 owocników, w różnycm stadium rozwoju; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: Będzie u kustosza bazy, nie, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: bez uwag

 ID39784  Gomphidius glutinosus; Lublin, las Stary Gaj, zagajnik świerkowy, FE-37; 2006.08.28; Zagajnik świerkowy, świerki sztucznie sadzone; Na ziemi, wśród igieł świerku W całym zagajniku, liczba dochodzi do kilkudziesięciu; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MM/6.10.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Zerwane przez ludzi klejówki leżą wyrzucone na ściółce. Zrobiłem zdjęcia tym, które jeszcze rosły. Przepraszam za fotografie z lampą, ale mój aparat nie łapie ostrości w tak ciemnym lesie.

fot. 50117 fot. 50118 fot. 50119 fot. 50120

ID40270 Gomphidius glutinosus; Rezerwat "Cisy w Serednicy". Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2006.08.27; Las mieszany, sosnowo-świerkowo-jodłowy; Na ziemi Pojedynczo, dwa owocniki; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Tylko to jedno stanowisko znam z okolic Serednicy.

fot. 50710

 ID45166  Gomphidius glutinosus; Kwiatoń k/ Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.22; na użytkowanej łące pod lasem, pod samotnym świerkiem; na ziemi, wśród trawy i mchu kilkanaście owocników w luźnej grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-22 Gomphidius glutinosus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Klejówka świerkowa (d. kleista)
fot. 58117

 ID79053  Gomphidius glutinosus; Rzyki Praciaki, Beskid Mały, DF-95; 2007.09.29; Buczyna (Bk, i poj. Św, Jd, So); na ziemi 7 owocników w grupkach po dwa, trzy; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'11,7"; E 19st23'13,7"; H - 522m n.p.m.
fot. 124931

 ID80435  Gomphidius glutinosus; przy leśniczówce w miejscowości Skwierawy, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-14; 2007.10.06; las świerkowy; na ziemi 2 owocniki; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID83616  Gomphidius glutinosus; Puszcza Notecka, przy szosie Mokrz-Rzecin, ok. 1200 m od PKP Mokrz, BC-64; 2007.10.28; Na granicy monokultury sosny i monokultury świerku; na ziemi, pod świerkiem pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/8.02.12, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:

 ID117012  Gomphidius glutinosus; 1 km E,Leśn.Łuszczanowice,gm.Kleszczów, DE-45; 2008.10.05; świerczyna; w mchu dwa młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 206776 fot. 206777

 ID117992  Gomphidius glutinosus; 1 km NW,Kol.Ojrzeń,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2008.10.11; las świerkowy; na ziemi jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'52,46"N 19 29'10,99"E

fot. 209233 fot. 209234

 ID144868  Gomphidius glutinosus; Okolice miejscowości Kamica, jezioro Kamica, gm Gościno, powiat kołobrzeski, BB-20; 2009.09; Las mieszany, pod świerkami; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 272903 fot. 272904 fot. 272905

 ID150777  Gomphidius glutinosus; woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG-12; 2009.10.07; las świerkowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/APK/1.12.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: brak

 ID170385  Gomphidius glutinosus; Lipnica Wielka (od strony Przywarówki), pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2010.08.14; las iglasty, jodłowo-świerkowy; w igliwiu pojedynczo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/WC/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360536

 ID171261  Gomphidius glutinosus; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2010.08.14; młody lasek świerkowy wokół cmentarza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363376

 ID178259  Gomphidius glutinosus; Trawice, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.10.17; las sosnowy z domieszką brzozy i świerka; w mchu pod świerkami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383867

 ID178675  Gomphidius glutinosus; 1,5 km S,Słostowice,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.26; pas lasu nad okresowym ciekiem wodnym-świerk,brzoza,olcha,leszczyna; na ziemi,pod świerkiem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385171

 ID193029  Gomphidius glutinosus; Obroty 1,3 km W, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.10.05; świerczyna; ma ziemi pod świerkami jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TT/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452273

ID297092 Gomphidius glutinosus; Pojezierze Ińskie, 1,3 km na SW od Ciemnika, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB-80; 2011.09.16; młodnik świerkowy; na ziemi pokrytej ściółką iglastą w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/443858.html

 ID305452  Gomphidius glutinosus; 1 km SE od wsi Galonki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.09.17; śródpolny lasek świerkowy; na ziemi grupa co najmniej 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 14/JN/19.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 31,5" N i 19st 24' 37" E

fot. 947558 fot. 947559 fot. 947560 fot. 947561

Stanowisko odkryłem we wrześniu 2016 r, a grzybek owocnikował równie licznie.

ID327771 (potwierdzenie 305452) Gomphidius glutinosus; 1 km SE od wsi Galonki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.10.15; śródpolny lasek świerkowy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1112958 fot. 1112959 fot. 1112960 fot. 1112961

ID335616 Gomphidius glutinosus; kilka metrów na S od granicy rezerwatu Zwierzyniec, gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-36; 2020.09.14; bór sosnowo-świerkowy z domieszkami; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1169012 fot. 1169013 fot. 1169014
Na zdjęciach jest tylko jeden owocnik,faktycznie były dwa.

 ID340246  (potwierdzenie 305452) Gomphidius glutinosus; 1 km SE od wsi Galonki, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.10.14; śródpolny lasek świerkowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników w 2 grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1194181 fot. 1194182 fot. 1194183 fot. 1194184

1.11.
fot. 1194185 fot. 1194186 fot. 1194187

ID350584 Gomphidius glutinosus; 2 km NW od wsi Kruszyna; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.09.25; las mieszany -dąb, brzoza, osika, świerk; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 55" N 19st 15' 22,5" E

fot. 1271354 fot. 1271355 fot. 1271356 fot. 1271357

ID350971 Gomphidius glutinosus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,2 km na E od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.10.08; bór świerkowy z domieszką Bk; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275594 fot. 1275595 fot. 1275596

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji