grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gomphidius roseus (Fr.) Fr.

klejówka różowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gomphidius roseus (klejówka różowa)
pokrój; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Gomphidius roseus (klejówka różowa)
Kapelusz różowy, karminowoczerwony, z wiekiem barwa zgaszona, brudna; 30 – 50 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski do zagłębionego; powierzchnia z warstwą śluzu; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon krótki, często wygięty, z pierścieniem, podstawa zwężona, 40 – 60 x 10 – 15 mm.; biały, różowawy; pełny.

space

Pileus pink, carmine-red, with age faded, sordid colour; 30 – 50 mm in diameter, hemispherical, with age plane to centrally depressed; surface viscid; margin incurved for a long time.

space

Stipe short, often flexuous, with a ring, base tapered, 40 – 60 x 10 – 15 mm.; white, pinkish; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrązowy do czarnego. Zarodniki gładkie, cylindryczno-maczugowate, ciemnooliwkowe, 17 – 21 x 5 – 5.5 µm.

Spore print dark brown to black. Spores smooth, cylindric-clavate, dark olive, 17 – 21 x 5 – 5.5 µm.
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni pod sosnami, w miejscach kwaśnych, piaszczystych, zawsze razem z maślakiem sitarzem (Suillus bovinus) (choć owocniki mogą się pojawiać w różnym czasie) ponieważ pasożytuje na nim jako tzw. pasożyt mykoryzowy - "podłącza" się w miejscach kontaktu grzybni maślaka z korzeniami sosny .

Not common. Summer-fall, under pine. On acid, sandy soils, often together with maślak sitarz (Suillus bovinus).

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000806.10.00 - Gomphidius roseus (klejówka różowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
000806-10
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #4