grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cystodermella

ziarnóweczka
Agaricaceae Agaricaceae Agaricaceae AgaricaceaeAgaricaceaeziarnówka (Cystoderma)szczudłówka piaskowa (Battarrea phalloides)