takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja

Cystoderma adnatifolium (Peck) Harmaja