fot. w_Chondrostereum_purpureum_040508_08 (763×529) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.040508-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.05.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak