fot. w_Chondrostereum_purpureum_040205_07 (780×378) — copyright © by Witold Wójciak
hymenium
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.02.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak