Bovista paludosa (kurzawka bagienna)
Bovista paludosa (kurzawka bagienna)
Bovista paludosa (kurzawka bagienna)
Bovista paludosa (kurzawka bagienna)

opis

Owocniki młode kulistawe, z wiekiem gruszkowate, 10-40(60) mm szerokości i do 35 mm wysokości, zwężona część dołeczkowata lub pomarszczona.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) pergaminowata, żółtobrązowa, czerwonobrązowa do czarnobrązowej; gładka lub nieco pomięta, sztywna; matowa, z wiekiem z metalicznym, szarosrebrnym połyskiem, otwiera się na szczycie, otwór nieregularny, z płatowatym brzegiem.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste lub kulistawe, punktowane, dojrzałe do drobno brodawkowatych, z żółtą kroplą, 4-5 µm średnicy, z długą prostą, hialinową, łagodnie zwężoną na końcu sterygmą 6.5-15 µm długości.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie (poz. II.39 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Bovista paludosa (kurzawka bagienna)
Gatunek rzadki. Gatunek związany z torfowiskami i miejscami podmokłymi z dużą zawartością wapnia; raczej związany z klimatem borealnym i górskim. Owocniki tworzą się późnym latem i jesienią, wyrastają wśród mchów Caliergonella cuspidata i Drepanocladus revolvens; lipiec-sierpień.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#5
gd.130903-BGF_GD_BiePN_130903_0006
leg. Grażyna Domian, det. Grażyna Domian rev. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka, 0.6 km na NW od Szuszalewa/
/zielnik Błażeja Gierczyka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Einsfelder, I., Palmer, J.T., Spaeth, H., 1964 — Bovista paludosa Lev. mit Caenocara bovistae Hoffm. [93]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Bovista paludosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB-23 361348 CB-33 315053

 ID315053  Bovista paludosa; rez. Bagno Stawek, 2,9 km na NW od miejscowości Asmus w gminie Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2018.06.29; nizinne torfowisko zasadowe (siedlisko 7230); wśród mchów brunatnych w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren rezerwatu przyrody), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1003380 fot. 1003381 fot. 1003382 fot. 1003383 fot. 1003384 fot. 1003385

 ID361348  Bovista paludosa; Kruszyn, 0,5 km N, nad płd brzegiem jez. Kruszyńskiego, Zaborski Park Krajobrazowy, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-23; 2022.09.15; mechowisko alkaliczne z Liparis loeselii, pomiędzy jeziorem a pastwiskiem; w mchu kilkanaście pojedynczych owocników; leg. Michał Starke; det. Marian Sęktas/Anna Kujawa; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia - Michał Starke fot. 1374170 fot. 1374171fot. 1374172fot. 1374173 fot. 1374174

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji