grzyby.pl

Bovista nigrescens Pers.

kurzawka czerniejąca
Bovista Bovista Bovista BovistaBovistakurzawka bagienna (Bovista paludosa)kurzawka oścista (Bovista limosa)
Bovista nigrescens (kurzawka czerniejąca)
28.09.1990, Pusté pole, Prešov, Czechy – na pastwisku; copyright © by Bohdan Cienciała
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)

cechy charakterystyczne

osłona zewnętrzna silnie błyszcząca, czerwonobrązowa do czarnobrązowej

space

zarodniki ze sterygmą, sterygmy krótkie 5 – 8 µm, zwykle ułamane na końcu, zarodniki okrągłe

space

występowanie

uwagi