Bovista nigrescens Pers.

kurzawka czerniejąca
Bovista nigrescens (kurzawka czerniejąca)
28.09.1990, Pusté pole, Prešov, Czechy – na pastwisku; copyright © by Bohdan Cienciała
Geastrum quadrifidum (gwiazdosz czteropromienny)

cechy makroskopowe

Owocnik

space

Osłona wenętrzna (endoperydium)

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

występowanie

uwagi