jadalnyGREJ

Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebnicek & J. Veselský

borowik górski
na stronie — występowanie · uwagi · znaleziska
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
22.06.2007, pow. kielecki; copyright © by Marcin Fałdziński
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Boletus subappendiculatus (borowik górski)
Cantharellus amethysteus (pieprznik ametystowy)
Cantharellus amethysteus (pieprznik ametystowy)

występowanie

Boletus subappendiculatus (borowik górski)
W górskich lasach iglastych pod jodłą, rzadko pod innymi iglastymi.
Forma borowik żółtobrązowy (Boletus appendiculatus) różniąca się nie błękitniejącym na przekroju miąższem oraz ekologią - występuje w górskich lasach iglastych pod jodłami, rzadziej pod świerkami, podczas gdy borowik żółtobrązowy (Boletus appendiculatus) rośnie w lasach liściastych, pod bukami i dębami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070622.69155.mf - Boletus subappendiculatus (borowik górski); pow. kielecki
20070622.69155.mf
leg. Marcin Fałdziński, det. Anna Kujawa
/pow. kielecki/ #31
znalezisko 20080718.10TP211208.tp - Boletus subappendiculatus (borowik górski); Moszczaniec
20080718.10TP211208.tp
leg. Tomasz Pachlewski
/Moszczaniec / #4
znalezisko 20060906.44966.za - Boletus subappendiculatus (borowik górski); ok. Gorlic
20060906.44966.za
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic / #2
znalezisko 20060824.39377.za - Boletus subappendiculatus (borowik górski); pow. Gorlice
20060824.39377.za
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice / #4
znalezisko 20060817.39368.za - Boletus subappendiculatus (borowik górski); pow. Tarnów
20060817.39368.za
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Tarnów / #3
znalezisko 20060808.38769.za - Boletus subappendiculatus (borowik górski); ok. Gorlic
20060808.38769.za
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic / #3