fot. za-Boletus-appendiculatus-ID39377_49388 — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Boletus subappendiculatus (borowik górski)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.08.2006, pow. Gorlice · copyright © by Zygmunt Augustowski