fot. mf-0030-19.08.2007-Boletus-subappendiculatus — copyright © by Marcin Fałdziński
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Boletus subappendiculatus (borowik górski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2007, pow. kielecki · copyright © by Marcin Fałdziński