fot. mf-0030-19.08.2007-Boletus-subappendiculatus (945×716) — copyright © by Marcin Fałdziński
znalezisko mf.070622-69155
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Butyriboletus subappendiculatus (masłoborowik górski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.06.2007, pow. kielecki
copyright © by Marcin Fałdziński